Gå till innehåll

Ny diffrapport i Sil

Den veckovisa produktionen av Sil har utökats med ytterligare en diffrapport: Förändrade produktnamn. Diffrapporterna innehåller information om förändringar i den nyproducerade Sil-databasen i jämförelse med databasen från föregående vecka.

Nu har diffrapporterna, som publiceras efter varje produktion av ny Sil-databas, utökats med ännu en rapport, så de är nu totalt 20 stycken. Den nya rapporten visar förändrade produktnamn. Rapporten heter R017ChangedProduktnamn (20XX-XX-XX), med aktuellt datum inom parentesen.

De veckovisa diffrapporterna gör det möjligt att snabbt och enkelt kunna identifiera förändringar som har skett sedan föregående Sil-produktion. De nås via denna länk:

Länk till alla samlade diffrapporter för Sil.

Läs mer om vad diffrapporten innehåller i detta dokument:

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan