Gå till innehåll

Ny diffrapport i Sil

Den veckovisa produktionen av Sil har utökats med ytterligare en diffrapport: Förändrade produktnamn. Diffrapporterna innehåller information om förändringar i den nyproducerade Sil-databasen i jämförelse med databasen från föregående vecka.

Nu har diffrapporterna, som publiceras efter varje produktion av ny Sil-databas, utökats med ännu en rapport, så de är nu totalt 20 stycken. Den nya rapporten visar förändrade produktnamn. Rapporten heter R017ChangedProduktnamn (20XX-XX-XX), med aktuellt datum inom parentesen.

De veckovisa diffrapporterna gör det möjligt att snabbt och enkelt kunna identifiera förändringar som har skett sedan föregående Sil-produktion. De nås via denna länk:

Länk till alla samlade diffrapporter för Sil.

Läs mer om vad diffrapporten innehåller i detta dokument:

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support