Gå till innehåll

Ny avdelning blir motor för Ineras kommunutveckling

Hittills har Inera förberett och inventerat en hel del inför det nya kommunala uppdraget, men för att få mer fart behövs en tydligare struktur och ett internt kompetenscentrum för kommunsektorn. Nu bildas en ny avdelning för detta.

”Vi ska ta fram ett samlat erbjudande till kommunerna och den nya avdelningen för kommunal digitalisering blir en motor i Ineras utveckling att bli ett bolag även för dem”, säger Sofie Zetterström som ska leda den nya avdelningen.

”Det behövs också göras ett förtydligande av vad Inera gör, vad SKL gör och vad kommunerna själva gör”, förklarar Sofie Zetterström. ”Var gör Inera mest nytta? Det behöver redas ut.”

Ett arbete blir att börja driva förstudier, projekt och driva förändringsarbete inom hela Inera.

Sofie Zetterström har länge haft fokus på patientperspektivet, inte minst genom 1177 Vårdguiden, och tycker nu att det är kul att få göra och lära sig något nytt.

”Det är toppen att få jätteduktiga medarbetare med otroligt mycket erfarenhet och kompetens – det blir en superbra avdelning”, säger Sofie Zetterström.

Ett av de viktigaste insatsområdena är att stötta skolan med digitalisering.

”Därför söker vi en vass verksamhetsutvecklare som har jobbat med digitalisering av skolan”, annonserar Sofie Zetterström.

Tre frågor till avdelningens medarbetare

 

 

Linda Benedicto, strateg

Vem är du?

”Jag är gotländska och utbildad arbetsterapeut. Har sedan jobbat inom olika områden med frågor som rör digitalisering, som bland annat projektledare och tjänsteansvarig både inom förvaltning och utveckling. Nu senast har jag haft en roll som tjänsteansvarig på Ineras verksamhetsförvaltning.”

Vad gör dig lämpad att jobba på Inera med kommunerna?
”Jag har ett intresse för digitaliseringsfrågor i offentlig verksamhet, har jobbat både regionalt, nationellt och med rent lokala lösningar på olika nivåer. Eftersom Gotland är en region med både kommun- och landstingsuppgifter har jag en bra bredd med mig. Jag kan bidra mycket med mitt driv, kunskap och erfarenhet.”

Vilken fråga engagerar dig mest i det arbetet?
”Jag gillar att se saker hända. Vi behöver få en struktur för att få det att gå framåt och digitaliseringens möjligheter ska komma kommuninvånarna till nytta.”

 

Karin Bengtsson, strateg 

Vem är du? 

”Jag är bosatt på Söder, gift och har vuxna barn. Jag tycker om att göra saker, vi har ett lantställe, plockar svamp, odlar, spelar golf och läser. Yrkesmässigt är jag från början socionom. Jag har jobbat brett i kommunal verksamhet, mest i socialtjänst och omsorg. De sista tio åren i Storsthlm som digital strateg.”

Vad gör dig lämpad att jobba på Inera med kommunerna? 

”Jag har erfarenhet från samverkan mellan kommuner på regional nivå och mellan kommuner och Region Stockholm. För mig är det en ny och rolig utmaning att arbeta med nationell samordning. Sveriges kommuner behöver nationella standarder, regler och ramverk för att få fart på digitaliseringen. Det gäller att skapa förutsättningar för att kommunkollektivet ska kunna ta gemensamma steg framåt. På rätt sätt kan det bli skillnad.”

Vilken fråga engagerar dig mest i det arbetet? 

”Grundläggande förutsättningar för digitalisering och samordning kring våra invånare t. ex att skapa sömlös hälso- och sjukvård och omsorg. Välfärden förändras och flyttar ut från ordinarie verksamhetslokaler, gränser får mindre betydelse. Hur skapar vi förutsättningar för digitalisering?”

 

Andreas Leifsson, marknads- och omvärldsanalytiker

Vem är du?

”Jag är en 47-åring med stort intresse för samhällsfrågor, uppvuxen i Småland men nu boende i Eskilstuna. Jag är analytiker eftersom min drivkraft är att förstå och förklara fenomen som jag stöter på. Jag är också lite av en kommunnörd då jag gillar statistik om kommuner. Jag jobbar nu 50 procent av tiden i det här uppdraget.”

Vad gör dig lämpad att jobba på Inera med kommunerna?

”Dels mitt kommunintresse och dels att jag gjorde en stor förberedande studie 2018–19, den så kallade Marknadsrapporten. Analytiker behövs dessutom i sådana här arbeten, för att ta fram beslutsunderlag innan man vet vad som ska göras.”

Vilken fråga engagerar dig mest i det arbetet?

”Det handlar om att få kommunerna att jobba tillsamammans, utnyttja varandras fördelar och styrkor och fördela arbetet. Eftersom kommuner är verkligheten på ett så handfast sätt, då väldigt mycket av samhällets uppgifter utförs där, känns uppdraget också väldigt viktigt.”

 

Peter Mannerhagen, Enterprisearkitekt

Vem är du?

”Yrkesmässigt har jag fokus på kommunal verksamhet. Det är också viktigt för mig att ha en balans i livet mellan arbete och privatliv och att även balansera fysisk och mental ansträngning. Rollen som Enterprisearkitekt på avdelningen Arkitektur och Regelverk på Inera har jag kvar till 50% och inom denna halvtid jobbar jag med kommunernas arkitekturråd och arkitekturgemenskapen.”

Vad gör dig lämpad att jobba på Inera med kommunerna?

”Jag har 15 års erfarenhet från en tidigare anställning i Västerås stad där jag var involverad i arbete med att få verksamhetens utveckling att stödjas av IT. Innan dess skaffade jag mig ca tio års erfarenhet som leverantör till bl.a. kommuner. Jag har god förståelse av hur digitala lösningar kan utgöra en del av organisationens helhet och hur dessa passar ihop för att stödja verksamheten på bästa sätt.”

Vilken fråga engagerar dig mest i det arbetet?

”Hur vi kan uppnå bästa möjliga nytta för så många kommuner som möjligt. Den kommunala sektorn omfattar organisationer med skiftande möjligheter att hantera sin digitalisering. Vi behöver kunna stödja hela det kommunala spektrat med lämpligt stöd för varje organisation.”

 

Sofie Zetterström, chef för avdelningen Kommunal digitalisering

 Vem är du?

”Jag har jobbat på Inera sedan starten för 20 år sedan och inom många områden, inte minst inom invånartjänster och 1177 Vårdguiden. Jag är en ganska rastlös och aktiv person och gillar att kasta mig in i nya områden. Ineras nya verksamhetsområde för kommunerna är ett sådant.”

”Jag bor i Vasastan i Stockholm och gillar kultur, politik och samhällsfrågor. Jag är vice vd sedan några år, och de senaste åren har jag varit avdelningschef för Marknad och kommunikation. Det är viktigt med kundkontakter för att få utifrånperspektiv och har slutanvändarna i fokus.”

Vad gör dig lämpad att jobba på Inera med kommunerna?

”Det som gör mig mest lämpad är att jag är envis, optimistisk och väldigt leveransinriktad. Jag är orädd och vi måste våga pröva nya saker. Jag tar gärna ledningen men jag lyssnar på medarbetarna. Just nu har jag medarbetare som vet betydligt mer än jag och då är jag mer av facilitator.”

Vilken fråga engagerar dig mest i det arbetet?

”Det är att skapa nytta för enskilda personer, både medarbetare och invånare.”

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan