Gå till innehåll

Nu skippar vi faxen och kör säker digital kommunikation

Säker digital kommunikation skapar förutsättningar för ett enklare och säkrare informationsutbyte mellan myndigheter och organisationer.

Projektet är en del av Ineras satsning på kommunerna som har stort behov av att hitta säkrare och snabbare sätt att utbyta information med andra organisationer, när det gäller verksamheter inom till exempel vård, socialtjänst och skola. Inera är projektägare och i projektet samverkar Sveriges kommuner och landsting, SKL, regioner och kommuner, Myndigheten för digital förvaltning, DIGG och andra statliga myndigheter.

- Intresset och engagemanget för projektet är stort bland kommunerna. Stockholms stad och Boråsregionen sitter med i projektstyrgruppen och vi har många kommuner och regioner som är aktiva och påverkar projektets resultat som referensgruppsdeltagare, berättar Malin Domeij, projektledare.

Det ska bli tryggare, enklare och snabbare

Idag sker en stor del av informationsutbytet via fax, brev, telefon och vanlig e-post. Det tar tid, det är svårt att hitta rätt mottagare och att veta att informationen har nått fram. Det finns också en risk att informationen blir liggande eller kommer på avvägar. SKL har tidigare gjort en behovsanalys som visar på att det finns ett stort behov av informationsutbyte mellan aktörer i offentlig sektor och att dagens informationsöverföring brister. Rapport Säker digital meddelandehantering, SKL

Säker digital kommunikation ska lösa detta genom att definiera ett gemensamt sätt att överföra känslig ostrukturerad information på ett enhetligt, effektiv, säkert och överenskommet sätt. Genom att utveckla gemensam infrastruktur och standarder som alla organisationer inom offentlig verksamhet kan anpassa sina befintliga kanaler till, så skapar vi förutsättningar till att informationsutbytet blir tryggare, enklare och snabbare.

Nu tar vi nästa steg och går in i pilotfasen

Nu förbereder vi oss för att, tillsammans med ett antal kommuner, regioner och en myndighet, genomföra tekniska piloter. Fokus i det gemensamma projektet är teknik och säkerhet i testmiljö och med testdata. Testerna ska i första hand utvärdera hur anslutning till en gemensam testbädd fungerar och hur det fungerar att skicka och motta meddelanden mellan olika organisationer med olika lokala förutsättningar. Men också belysa erfarenheterna från de lokala anpassningar som måste göras internt hos pilotaktörerna, antingen med egna resurser eller med någon leverantör på marknaden.

Skövde kommun gick tidigt in som intressent och analyserar nu bland annat möjligheterna att genomföra teknisk pilot.

- Vi har följt projektet sedan förra året och vi tror mycket på Säker digital kommunikation, vi tror det är strategiskt rätt och det finns verkligen ett behov av gemensamma standarder för Sverige. I dagsläget planerar vi för att genomföra tekniska piloter och vi har börjat titta på de olika delarna som måste till, t ex accesspunkt och adressbok. Men vi försöker anpassa oss och vara följsamma mot huvudprojektet, säger Magnus Blomberg, Skövde kommun.

- Som det ser ut nu är det nog en gemensam teknisk pilot tillsammans med Arbetsförmedlingen som känns mest intressant att börja med under hösten även om vi tittar på fler alternativ, fortsätter Magnus.

Mer från Säker digital kommunikation

Vi kommer att berätta mer om projektet både på Vitalis, då med fokus på vad eDelivery som EU-ramverk innebär tillsammans med DIGG,  Vitalis 2019, och på Offentliga rummet med fokus på årets pilotverksamhet tillsammans med några av våra pilotaktörer; Region Värmland, Skövde kommun, och Arbetsförmedlingen. Offentliga Rummet 2019

Ni kan också följa projektet här på inera.se

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan