Gå till innehåll

Nu kan alla landsting och regioner komma igång med Elektronisk remiss

Under första kvartalet 2019 kommer alla landsting och regioner att få tillgång till tjänsten Elektronisk remiss. I slutet av januari kommer det att finnas uppdaterat stödmaterial som hjälper kunden att utveckla och anpassa sitt vårdinformationssystem för att kunna ansluta till tjänsten.

Många landsting och regioner har sett fram mot att få komma igång med Elektronisk remiss, och nu kommer det äntligen bli möjligt för alla.

Under hösten har ett fokuserat förberedelsearbete pågått med Elektronisk remiss. Bland annat har man bestämt rutiner för beställning och anslutning av tjänsten, utbildat Kundservice och tagit fram olika avtal. Helena Ardehed är tjänsteansvarig:

– Vi har förberett så att alla de viktiga bitarna ska finnas på plats så att landsting och regioner nu kan beställa och få en sådan bra service som möjligt.
– Eftersom kundernas verksamheter inte ser exakt likadana ut, har vi också förberett oss för att kunna vara ett så flexibelt stöd som möjligt när de ska ansluta sig.

I slutet av januari kommer det att finnas uppdaterade tekniska specifikationer och anvisningar, liksom olika stöd för att kvalitetstesta sitt eget system. Viss stöddokumentation kommer att kompletteras och publiceras löpande.

Ny expertgrupp för att utveckla tjänsten

Inera kommer efter årsskiftet att starta en expertgrupp som är knuten till tjänsten. Gruppen kommer att bestå av representanter från landsting och regioner tillsammans med medarbetare från Inera. Uppgiften är att bidra med kunskap och nya perspektiv så att tjänsten utvecklas löpande under tid.

– Expertgruppen kommer att fylla en viktig roll i att prioritera rätt saker att förbättra med tjänsten. De har kunskaper och kontakter i sina verksamheter som kompletterar våra kunskaper på ett väldigt bra sätt, säger Helena Ardehed.

Tillsättning av deltagare till expertgruppen kommer att ske genom en beställning till Ineras Programråd där alla landsting och regioner är representerade.

Vill du vara delaktig i den expertgruppen, ta kontakt med din regionala Programrådsrepresentant!

Läs mer om tjänsten Elektronisk remiss

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support