Gå till innehåll

Nu kan alla landsting införa Elektronisk remiss

Efter utvärdering och analys har Inera beslutat att rekommendera alla landsting och regioner att införa tjänsten Elektronisk remiss. En version av tjänsten används redan i flera landsting, och utvärderingen visar att den stödjer verksamheternas behov.

En version av tjänsten Elektronisk remiss har sedan ett par år använts av flera landsting och regioner. Samtidigt har ett utvecklingsprojekt pågått för att utveckla nya funktioner hos tjänsten.

Under hösten 2017 har resultatet och verksamhetsnyttan av den befintliga versionen utvärderats inom ramen för projektet. Arbetet har bedrivits i workshopform med en referensgrupp och genom enkäter till användarna. Utvärderingen visar att den nuvarande versionen stödjer verksamheternas behov, och därmed håller för ett breddinförande.

Därför har Inera beslutat att avsluta utvecklingsprojektet för Elektronisk remiss och rekommenderar i stället breddinförande av den version som redan används. 

Fånga upp nya behov och utveckla tjänsten framåt 

Inera förbereder sig nu på att ta emot landstingens och regionernas införande. En grupp kommer att etableras för att fånga upp de nya behov som uppstår och kontinuerligt utveckla tjänsten.

Inera har även tillsammans med leverantörer sett över möjligheten att stödja flera versioner av tjänsten.

– Vår bedömning är att det går att hantera flera versioner samtidigt, om det skulle behövas, säger Karl Holmberg, projektledare. Vi har gjort den analysen inom projektet och stämt av med marknaden.

För frågor eller mer information om hur du går tillväga för att införa Elektronisk remiss, kontakta Kundservice.

Läs mer om tjänsten Elektronisk remiss

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan