Gå till innehåll

Nu har hela Sverige tillgång till e-tjänsten Journalen

Nu har alla landets landsting och regioner infört e-tjänsten Journalen och därmed kan alla invånare över hela Sverige läsa sin egen journal via nätet.

Idag, den 22 mars 2018, har Region Västernorrland anslutit till Journalen och därmed har alla landsting och regioner tillgång till e-tjänsten. Det innebär också att förutom invånarna i regionen får nu alla invånare i hela Sverige tillgång till utvalda delar av sin journalinformation oavsett var i Sverige man sökt vård.

- Det här har vi sett fram emot. Vi har sett vilka möjligheter och vilken nytta Journalen ger till både till patienter och vårdpersonal och nu är vi ett steg närmare målbilden för 2025, säger Johan Assarsson, vd Inera.

Fördelarna med e-tjänsten Journalen är många och bidrar bland annat till patientens egenmakt och delaktighet och också till ökad vårdkvalitet och effektivitet inom hälso- och sjukvården. Den forskning och de utvärderingar som gjorts visar att de patienter som får tillgång till sina journaler vill veta så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt. När patienterna blir mer pålästa om sin egen hälsa får de en ökad kunskap om sin hälsosituation, ökad kontroll över sin vårdsituation och en ökad upplevelse av delaktighet.

- Vi ser en ständig ökning i användningen, nu är vi uppe i 1,8 miljoner användare och det är ungefär 48 000 som loggar in i sin journal dagligen. Vi vet också att de patienter som använder tjänsten är nöjda men vill ta del av ännu mer journalinformation, säger Maria Petterson, enhetschef för Journalen på Inera.

Landstingen och regionerna har gjort olika bedömningar av vilken information som kan visas. Västernorrland kommer till en början att visa journalinformation såsom journalanteckningar, vårdkontakter, diagnoser, läkemedel och uppmärksamhetssignaler gjorda från och med 1 januari 2015. Patienter i regionen får inledningsvis tillgång till uppgifter från de flesta av regionens verksamheter. Senare i höst ges också tillgång till uppgifter från bland annat vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomsmedicin, kvinnosjukvård och ungdomsmottagning. I framtiden kommer fler journaluppgifter att kunna visas, till exempel labbsvar och remisser.

- Målet är att göra det möjligt för patienten att nå all information om sin hälsa och vård genom Journalen. Landsting och regioner är överens om att successivt visa mer journalinformation. Det är så nyttan med Journalen ökar och patienterna får en helhetsbild över sin information, säger Johan Assarsson, vd Inera.

- Men nu gläds vi åt att hela Sverige nu har tillgång till sin journal via nätet.

För frågor:
Johan Assarsson, vd Inera, 070-249 17 24

Mia Pettersson, enhetschef och ansvarig för e-tjänsten Journalen på Inera, 076-125 19 77

Fakta om Journalen

E-tjänsten Journalen gör det möjligt för invånare att läsa sin journalinformation från hälso- och sjukvården via nätet. Tjänsten är en del av 1177 Vårdguiden och finns just nu i alla landsting och regioner.

Läs mer om Journalen

1177 Vårdguidens e-tjänster

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan