Gå till innehåll

Nu gör vi om våra kundavtal

Med anledning av att den nya dataskyddsförordningen, GDPR, börjar gälla från och med den 25 maj 2018, kommer nya regler att gälla för hur vi hanterar personuppgifter. Därför behöver vi göra om våra kundavtal. Kundavtalen behöver också göras om för att vi ska kunna anpassa kraven till nya kundgrupper, samt för att underlätta avtalshanteringen både för kunder och Inera.

Detta innebär att alla organisationer som har ett kundavtal för någon tjänst med Inera idag, måste teckna ett nytt kundavtal. För att få detta omfattande arbete att gå så smidigt som möjligt kommer vi att hantera olika kundgrupper i olika steg. Vi börjar med att teckna nya kundavtal med landsting och regioner, eftersom de använder tjänster som innehåller flest personuppgifter. Därefter tecknar vi nya kundavtal med kommuner och privata vårdgivare.

Så fungerar de nya kundavtalen

Fram till idag har våra kunder fått teckna ett kundavtal för varje tjänst de beställt av Inera. När en kund har köpt flera tjänster från oss, har de därför blivit tvungna att hantera dubbletter av vissa avtalsdokument, såsom exempelvis Ineras allmänna villkor och avtal för personuppgiftshantering. Men med det nya kundavtalet godkänns alla gemensamma dokument redan när kunden godkänner kundavtalet för första gången, och behöver sedan inte godkännas igen för varje ny beställning av en tjänst.

Ungefär så här fungerar det nya kundavtalet. När en kund vill beställa en tjänst av Inera så går denne in på inera.se. Är det en ny kund som inte beställt en tjänst av oss tidigare, får kunden först teckna Ineras nya kundavtal. I detta kundavtal ingår ett antal styrande dokument som kunden måste följa för att kunna använda Ineras tjänster. Kunden får läsa igenom dessa avtalsdokument och sedan signera dem. Genom att signera avtalsdokumenten förbinder sig kunden att följa dessa tjänstegemensamma regler så fort de beställt och använder en tjänst av Inera.

När kundavtalet är signerat, är de grundläggande förutsättningarna klara för att använda Ineras tjänster. Därefter kan kunden när som helst gå in på inera.se och beställa en tjänst av Inera. Förutom de gemensamma reglerna kan det förekomma unika regler för de specifika tjänsterna, men dessa gäller endast för de kunder som beställt den specifika tjänsten.

Nya personuppgiftsbiträdesavtal ingår i kundavtalet

Idag ingår inte avtal för hur personuppgifter får hanteras i Ineras kundavtal utan detta beskrivs istället i separata avtal (Ineras så kallade Modellavtal). I och med det nya kundavtalet kommer Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1, som beskriver hur Inera som personuppgiftsbiträde får hantera kundens personuppgifter, istället att ingå i kundavtal.

Kort fakta om Ineras nya personuppgiftsbiträdesavtal

  • Personuppgiftsbiträdesavtal 1
    Ingår i Ineras nya kundavtal och beskriver hur Inera hanterar kundens personuppgifter.
  • Personuppgiftsbiträdesavtal 2
    Detta är ett avtalsdokument som kunder måste använda för att teckna personuppgiftsbiträdesavtal mellan sin egen organisation och organisationer som är indirekt anslutna till Ineras tjänster via kundens egen anslutning. Detta kan till exempel vara privata vårdgivare som har avtal med ett landsting eller region.
  • Personuppgiftsbiträdesavtal 3
    Detta avtal tecknar Inera med sina upphandlade leverantörer.

Så här kommer arbetet att gå till

Arbetet med att teckna nya kundavtal med våra befintliga kunder kommer att gå till så här. Inera kontaktar alla avtalsansvariga inom respektive organisation och berättar om detta och talar om vad som behöver göras. Vi kommer sedan att via e-post skicka instruktioner om hur och vem som ska signera avtalen.

Detta arbete pågår redan för fullt, och vi planerar att vara klara med alla kundavtal för landsting och regioner senast den 25 maj 2018, då GDPR börjar gälla. Från den 29 maj erbjuder vi alla kommuner att teckna nya kundavtal, och därefter blir det dags för privata vårdgivare.

När allt detta är klart hoppas att vi att det ska bli mycket enklare för våra kunder att köpa tjänster av oss, och vi hoppas att ni alla har överseende med denna övergång som vi måste ta oss igenom. Helt nya kunder kommer i normalfallet att direkt börja använda vårt nya kundavtal.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan