Gå till innehåll

Nu är årets piloter igång!

Säker digital kommunikation skapar förutsättningar för enkel, säker och enhetlig hantering av känslig information. Det gäller information som utbyts mellan verksamheter inom till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola.

Projektet startade hösten 2017 och har som gemensamt mål att etablera ett gemensamt digitalt och säkert sätt att utbyta känslig information mellan regioner, kommuner, myndigheter och privata utförare av offentligt uppdrag.

2019 är fokus att genomföra tekniska piloter och att ta fram en gemensam adressbok, testbädd och testklient som ny infrastruktur i samverkan med Myndigheten för digital förvaltning även kallat DIGG och pilotaktörerna. Pilotverksamheten genomförs inom olika områden av informationsutbyten såsom arbetsmarknadsområdet, mellan Skövde kommun och Arbetsförmedlingen, socialjour, mellan ett antal stockholmskommuner, samt vård och omsorg, mellan några kommuner och regioner.

På Offentliga Rummet, i Västerås den 11 juni, delar Arbetsförmedlingen, Skövde kommun och Region Värmland med sig av sina erfarenheter kring vad det innebär att ansluta till Säker digitla kommunikation, vilken nytta det ger samt hur man vill använda säkert meddelandeutbyte.

Säker digital kommunikation bygger på EU-ramverket eDelivery som DIGG ansvarar för i Sverige. Bland annat innebär detta att Säker digital kommunikations testbädd använder komponenter som DIGG tillhandahåller och som också behöver vidareutvecklas för att stödja krav på informationssäkerhet vid hantering av känslig information och bredare användning.

Inera är projektägare och ett antal parter, inklusive Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), DIGG, Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Domstolsverket och flera regioner och kommuner, finns i projektets styrgrupp och referensgrupper

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan