Gå till innehåll

NPÖ ger rätt uppgifter på rätt plats i rätt tid

Användandet av Nationell patientöversikt, NPÖ, skapar en mängd nyttor i olika delar av vården som tillsammans förbättrar kvaliteten och effektiviteten i vården som helhet.

Amanda Sundberg, omvärlds- och marknadsanalytiker på Inera har tagit fram en rapport som bland annat beskriver några situationer där nytta uppstår och de många fördelarna som den nationella tjänsten, NPÖ ger.

Hälso- och sjukvården som regioner, kommuner och privata utförare bedriver kräver ett nära samarbete i frågor som rör enskilda individer. För att få säker vård och omsorg av hög kvalitet behöver behörig personal få tillgång till rätt uppgifter på rätt plats i rätt tid.

Idag kan behörig vårdpersonal ha utmaningar i att få tillgång till rätt uppgifter om patienten i rätt tid. Och där kommer en av fördelarna med NPÖ. Den nationella tjänsten gör det möjligt att överbrygga utmaningarna kring informationsdelning över organisationsgränser och mellan digitala system. I NPÖ kan behörig vårdpersonal med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra regioner, kommuner eller privata vårdgivare.

- Både patienter, vårdpersonal och huvudmän tar del av nyttorna som uppstår från användandet av NPÖ. Några av de främsta nyttorna är att patienter får en vård med högre kvalitet i både regioner och kommuner, personalen sparar tid i både regioner och kommuner, patienter behöver inte åka in på sjukhus i onödan och ett säkrare informationsutbyte, säger Amanda Sundberg.

Läs hela rapporten här

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan