Gå till innehåll

14 landsting har nya kundavtal

Arbetet med Ineras nya kundavtal närmar sig målsnöret och 14 landsting har nya kundavtal.

Den 25 maj trädde den nya EU-lagstiftningen Allmänna dataskyddsförordningen i kraft, förkortat GDPR (General Data Protection Regulation). Dataskyddsförordningen ersätter delvis patientdatalagen och personuppgiftslagen och ställer hårdare krav på hur vi hanterar personuppgifter.

Vad är nytt från den 25 maj?

- De nya kundavtalen inkluderar ett personuppgiftsbiträdesavtal som är utformat för att beakta den nya dataskyddsregleringen och nya nationella tjänster inom den kommunala sfären. Ineras avtal är specialanpassade för den höga komplexiteten av tjänster och aktörer på den nationella tjänsteplattformen för vård och omsorg. Man måste komma ihåg att Inera är inte en "vanlig" leverantör utan ägs av och arbetar för majoriteten av kunderna, berättar Manólis Nymark som är jurist på Inera.

Med bakgrund av den nya lagstiftningen tecknar Inera nu nya kundavtal. 14 landsting har skrivit på kundavtalet. Kommunerna får ett mejl med erbjudande om att teckna nytt kundavtal mellan den 29 maj och 21 juni. Inera kommer också erbjuda privata vårdgivare nya kundavtal inom kort.

Tidigare har det behövts ett nytt avtal varje gång kunden vill beställa en tjänst av Inera. Nu behöver kunderna bara teckna ett avtal.

Läs mer om kundavtalen

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan