Gå till innehåll

Ineras allmänna villkor uppdaterade

Inera har gjort en uppdatering av Allmänna villkor (Ineras allmänna villkor) och till största delen är det i form av redaktionella förbättringar.

Allmänna villkor för Ineras tjänster gäller mellan Inera och den som använder och har ingått avtal om att använda våra tjänster. De allmänna villkoren gäller oberoende av vilken tjänst man har skrivit avtal om.

Bland annat har följande ändringar gjorts:

  • Regleringen av Kundens respektive Agentens skyldighet att följa regelverk och anvisningar med mera har renodlats på så sätt att vissa stadganden om saken utgått (bl.a. punkter 2.1, iv, och 3.1, iv och viii) och andra har omformulerats (punkter 2.3 och 3.3).
  • En reglering som skapar möjlighet för så kallad indirekt anslutna att använda Agenter för sin anslutning till Inera har tillförts (punkter 5.5 och 5.6).
  • Stadgande har tillförts om att Inera vid sin tillgång till Kundens respektive Agentens lokaler och information, vid revision, ska beakta Kundens respektive Agentens möjliga behov av sekretess och icke oskäliga störning i verksamheten (punkt 13.2).

 Här finns Ineras Allmänna villkor  

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan