Aktuellt

Nedstängning av SITHS Root CA v1

Den 18 oktober 2022 kommer SITHS Root CA v1 att stängas ned. Anledningen är att det inte längre finns några giltiga certifikat utfärdade från den certifikatutfärdaren.

SITHS Root CA v1 och dess underliggande certifikatutfärdare SITHS Type 1 Ca v1 och SITHS Type 3 CA v1 användes fram till och med hösten 2020 för att utfärda certifikat till användare och funktionscertifikat. De sista certifikaten som utfärdats från dessa certifikatutfärdare blev ogiltiga den 8 maj 2022.

Eftersom det inte längre finns några giltiga certifikat från dessa certifikatutfärdare kommer de att avvecklas den 18 oktober 2022. Motsvarigheten i testmiljö heter SITHS Root CA v1 PP, SITHS Type 1 CA v1 PP och SITHS Type 3 CA v1 PP.

Avvecklingen kan eventuellt påverka hämtningsscript som ni eller era leverantörer har byggt för att ladda ner spärrlistor för dessa certifikatutfärdare.

Åtgärder för verksamheten:

  • Ta bort tillit till dessa CA:s
  • Se över eventuella hämtningsscript och sluta hämta spärrlistor för dessa CA:s

Avvecklingen innebär att följande sökvägar för kontroll av certifikat kommer att sluta fungera och ska tas bort från eventuella script för hämtning av spärrlistor och liknande:

Funktion Utfärdande CA Sökväg produktionsmiljö Sökväg testmiljö
CRL SITHS Root CA v1 Internet – http://crl1.siths.se/sithsrootcav1.crl
Sjunet – http://crl2.siths.sjunet.org/sithsrootcav1.crl
Internet – http://crl1pp.siths.se/sithsrootcav1pp.crl
Sjunet – http://crl2pp.siths.sjunet.org/sithsrootcav1pp.crl
SITHS Type 1 CA v1 Internet – http://crl1.siths.se/sithstype1cav1.crl
Sjunet – http://crl2.siths.sjunet.org/sithstype1cav1.crl
Internet – http://crl1pp.siths.se/sithstype1cav1pp.crl
Sjunet – http://crl2pp.siths.sjunet.org/sithstype1cav1pp.crl
SITHS Type 3 CA v1 Internet – http://crl1.siths.se/sithstype3cav1.crl
Sjunet – http://crl2.siths.sjunet.org/sithstype3cav1.crl
Internet – http://crl1pp.siths.se/sithstype3cav1pp.crl
Sjunet – http://crl2pp.siths.sjunet.org/sithstype3cav1pp.crl
OCSP Alla http://ocsp2.siths.sjunet.org http://ocsp2pp.siths.sjunet.org
AIA SITHS Root CA v1 Internet – http://aia.siths.se/sithsrootcav1.cer
Sjunet – http://aia.siths.sjunet.org/sithsrootcav1.cer
Internet – http://aiapp.siths.se/sithsrootcav1pp.cer
Sjunet – http://aiapp.siths.sjunet.org/sithsrootcav1pp.cer
SITHS Type 1 CA v1 Internet – http://aia.siths.se/sithstype1cav1.cer
Sjunet – http://aia.siths.sjunet.org/sithstype1cav1.cer
Internet – http://aiapp.siths.se/sithstype1cav1pp.cer
Sjunet – http://aiapp.siths.sjunet.org/sithstype1cav1pp.cer
SITHS Type 3 CA v1 Internet – http://aia.siths.se/sithstype3cav1.cer
Sjunet – http://aia.siths.sjunet.org/sithstype3cav1.cer
Internet – http://aiapp.siths.se/sithstype3cav1pp.cer
Sjunet – http://aiapp.siths.sjunet.org/sithstype3cav1pp.cer

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan