Gå till innehåll

Nätläkare - möjlighet eller hot

Vården befinner sig i snabb förändring och utmanas bland annat av ett antal nya vårdaktörer som använder digitala kanaler och vänder sig direkt till invånare.

Dessa diskuteras flitigt i media och debatten är ofta svart eller vit. Deltagarna i ett rundabordsamtal på e-hälsotorgets monterscen under Vitalis första dag fick frågor av samtalsledaren Sofie Zetterström, vice vd Inera, om vilka möjligheter och risker de ser med den här typen av digital vård.

Emma Spak, läkare och samordnare för nära vård vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, sa att den snabba utvecklingen fått de traditionella systemen att agera, att se möjligheter till att integrera digital vård i den vanliga, fysiska vården. Visionen är en jämlik vård där det digitala är ett viktigt redskap i verktygslådan, sa hon

Daniel Forslund, innovationslandstingsråd Stockholms läns landsting, SLL, förklarade att den ökade innovationstakten tvingat landstingen att tänka nytt för att behovs- och individanpassa vården.

Margareta Danelius, Capio Go, förklarade att vi måsta dra lärdom av hur den digitala vården och nätläkarna fungerar nu. "Får vi till det rätt med digitala verktyg och rätt resurs blir det bra", sa hon. Emma Spak var inne på samma spår. Det är ett lärande, inte en färdig lösning. Det krävs att vi följer upp och beforskar. Vi kan inte redan nu bestämma oss för vad som är ok och inte ok att göra digitalt. Istället borde vi fundera på vad det är vi vill göra digitalt och därefter jobba för att komma dit. Annars riskerar vi att fälla oss själva på vägen.

Åsikterna var många men långt ifrån svartvita.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan