Gå till innehåll

Nationella sammanställningar ökar nyttan med Infektionsverktyget

Från och med i år kommer Folkhälsomyndigheten att kunna göra nationella sammanställningar av information som samlas i Infektionsverktyget. Syftet är att få en samlad bild om antibiotikaanvändning och vårdrelaterade infektioner och andra infektioner inom slutenvård. Detta för att stärka patientsäkerheten genom samverkan och öka användarnyttan av Infektionsverktyget i lokalt kvalitetsarbete.

Nationella sammanställningar har tidigare inte varit möjligt. Men efter en förstudie som utrett de tekniska och juridiska möjligheterna har Folkhälsomyndigheten under 2017 bekostat en utveckling av Infektionsverktyget, som nu gör detta möjligt utan att personuppgifter röjs eller att det leder till någon extra arbetsinsats från verksamheterna.

Stor satsning framöver

– Att vi nu kommer att kunna göra nationella sammanställningar i Infektionsverktyget ser vi som ett stort genombrott för verktygets användning, säger Carina Jansson som är ansvarig för tjänsten på Inera. Nu kan vi äntligen utnyttja Infektionsverktygets infrastruktur och lokala förankring. Det har varit en begränsning att vi inte kunna göra detta tidigare.

– Så snart alla vårdgivare gett sitt medgivande till Folkhälsomyndigheten att få göra nationella sammanställningar, kommer detta arbete att påbörjas. Antagligen någon gång efter sommaren 2018, tror Carina. Ambitionen med de nationella sammanställningarna är att detta ska vara nästa stora steg för Infektionsverktyget, och vi hoppas att sammanställningarna ska bidra till ännu mer nytta och givande samarbeten både inom och mellan olika vårdgivare.

Mer information

Information om detta har skickats ut till alla berörda vårdgivare, även de avtal har skickats ut där vårdgivaren ska ge sitt medgivande att Folkhälsomyndigheten får göra sammanställningarna. Mer om detta kan du läsa i informationsbladet Ökat nationellt och regionalt samarbete kring Infektionsverktyget på Folkhälsomyndighetens webbplats. Om Infektionsverktyget kan du läsa här

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan