Aktuellt

Möt Inera på Socialchefsdagarna

Varje höst sammanför Socialchefsdagarna ledare inom socialtjänsten från hela Sverige med företag, organisationer och myndigheter som på olika sätt är verksamma inom det sociala området. Vanligtvis deltar mellan sex och sju tusen personer på arrangemanget som i år går av stapeln i Karlstad 27–29 september. Karin Bengtsson från Ineras kommungrupp kommer att vara på plats för att prata om digitalisering i välfärden.

Vad kommer du särskilt att lyfta under Socialchefsdagarna 2023?

– Årets tema – att skapa förändringskraft tillsammans går helt i linje med SKR-koncernens kraftsamling för kommunalt samarbete kring digitaliseringsfrågor. Inera delar monter med SKR och Adda, och tillsammans med dem vill vi föra dialog med socialtjänstens alla delar om deras behov och utmaningar.

Vilka behov och utmaningar handlar det framför allt om?

Karin Bengtsson, strateg på Inera
Karin Bengtsson, strateg i Ineras kommungrupp

– Kommunerna vill samarbeta kring digitalisering och socialtjänsten är ett oerhört viktigt välfärdsområde som bör erbjudas jämlikt över hela landet. Området påverkas av den demografiska utvecklingen som gör att allt fler behöver omsorg samtidigt som det inte finns tillräckligt med personal. Arbetet med barn och unga utmanas av bland annat desinformationskampanjer och gängkriminalitet. Moderna verksamhetssystem, digitala stöd till professionen samt tjänster för invånare kan både effektivisera och underlätta socialtjänstens arbete samt bättre möta invånarnas förväntningar på digital service.

Hur kan Ineras erbjudande svara mot dessa utmaningar?

– Nationell patientöversikt, NPÖ, och 1177 journal är två exempel på tjänster som redan idag kan användas av den kommunala hälso- och sjukvården. Säker digital kommunikation, SDK, är en digital infrastruktur som gör det möjligt för kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra offentligt finansierade aktörer att utbyta känslig och sekretessklassad information digitalt på ett tryggt, enkelt och säkert sätt.

– Inera har även nyligen publicerat en rapport som stöd för kommuner när de vill ta tillvara på möjligheterna med den nya lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Lagen, som är frivillig att använda, trädde i kraft den 1 januari 2023 och möjliggör ökad och förenklad informationsöverföring mellan olika aktörer inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

– Något annat jag vill lyfta i dialogen med kommunerna är det projekt som Inera driver tillsammans med SKR, Adda och it-leverantörer som handlar om hur vi stöttar utveckling och förbättring av socialtjänstens verksamhetssystem.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan