Gå till innehåll

Missvisande i media om journalinformation och nätläkare

Det förekommer uppgifter i media om att journaler på ett otillbörligt sätt har spridits till nätläkare. Det stämmer inte. Inga journaler har spridits på det sätt som antyds. Bakgrunden till uppgifterna är att en av de digitala vårdaktörerna, så kallade nätläkare, har ett avtal med Inera om att använda tjänsten Nationell patientöversikt.

- Patientdatalagen gäller för nätläkare också. Man får bara läsa journaler för en patient där man har en vårdrelation och där patienten har gett sitt samtycke, säger Sofie Zetterström, vice vd, Inera.

Alla vårdgivare i den offentligt finansierade vården, till exempel nätläkare, kan få tillgång till journalinformation via Nationell patientöversikt, när det finns en patientrelation och där man fått ett samtycke från en patient. Man måste också ha ett avtal med Inera för sammanhållen journalföring. Detta regleras i Patientdatalagen.

Att ha tillgång till så fullständig journalinformation som möjligt är ytterst en patientsäkerhetsfråga och är tydligt reglerat i lagstiftningen. Lagstiftning och gällande regelverk har naturligtvis följts. Syftet är att vårdpersonalen ska kunna bedriva en god och säker vård utifrån relevant information.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan