Maria Ehrndal om hur Inera växlar upp tillsammans med kommunerna

Alla landets 290 kommuner ska kunna dra nytta av digitaliseringen. Maria Ehrndal, sektionschef kommun på Inera, svarar på fem frågor om förändringsarbetet hon leder för att bättre möta kommunernas behov.

Maria Ehrndal, sektionschef kommun på Inera.
Maria Ehrndal, sektionschef kommun på Inera.

1. Vad är bakgrunden till ditt uppdrag?

– Kommunerna gick 2017 in som delägare i Inera, men har inte upplevt att de fått de nyttoeffekter för verksamheten som de önskade. Det finns 290 kommuner i Sverige med varierande storlek, vilket innebär vi behöver se över vårt tjänsteutbud och förpacka det så att det fungerar även för små kommuner som kanske inte har någon egen it-avdelning, säger Maria Ehrndal och poängterar att 242 av landets kommuner har färre än 50 000 invånare.

2. Hur ska ni gå till väga?

– Mycket handlar om att lyssna in kundernas behov och anpassa våra tjänster bättre mot behoven, men också att tillsammans höja vår interna kommunkompetens inom Inera. Det gäller att skapa en bred förståelse för hur kommuner av olika storlek fungerar och hur beslut fattas.
- Vi ser också att det är en väldigt stor skillnad på vilka tjänster stora och mindre kommuner har behov av. Större organisationer kanske mest efterfrågar standardiserade lösningar medan mindre kommuner kanske vill köpa ett helhetspaket med införandestöd. Vi behöver anpassa, så att våra verktyg och tjänster kan komma till största möjliga nytta för personal och invånare.

3. Vilka utmaningar ser du och hur möter ni dem?

– Ett exempel är att skapa en förståelse för att skolfrågor och äldreomsorg oftast ligger under olika nämnder inom en kommun, så det är mer komplext än man kanske tror. En annan sak är att vi behöver komma ifrån stuprörstänket, eftersom vården jobbar på tvären. Vi behöver konkretisera hur våra tjänster hänger ihop. Det är lika mycket en intern förändringsresa som extern mot kunderna. Vi anordnar utbildningstillfällen för våra förvaltningar och bjuder in både Inera-medarbetare och deltagare från kommuner för att öka samverkan. Vi ska leverera tillsammans.

4. Vilka områden fokuserar ni på?

– Inera har idag fokus på framför allt tjänster för den kommunala hälso- och sjukvården och infrastrukturtjänster där vi inriktar oss på att se hur dessa kan vidareutvecklas och kommunanpassas ytterligare. Tillsammans med våra kunder och andra aktörer arbetar vi även med två utvecklingsområden, där vi tittar på sektoriell infrastruktur samt verksamhetsutmaningar som med fördel kan lösas på nationell nivå.

5. Vad ser du mest fram emot just nu?

– Det som motiverar mig är främst min grundläggande drivkraft att med hjälp av digitalisering skapa en bättre och välfungerande välfärd. Jag ser fram emot att fortsätta att hitta former och en gemensam agenda ihop med våra kommunkunder. Det här är ett lagarbete och ett långsiktigt arbete, det finns ingen quick fix. Vi har haft en bra uppstart och ska fortsätta leverera tillsammans.

Till toppen av sidan