Aktuellt

Lyssna på Peter Arrhenius i 2025-podden

Peter Arrhenius, vd på Inera, har gästat 2025-podden där han berättar om Ineras roll och bidrag till att förverkliga vision e-hälsa 2025. Här berättar han hur det var att börja på Inera mitt i en pandemi och om de möjligheter och utmaningar som har uppstått under den här tiden.

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringen för att nå en god och jämlik hälsa och välfärd. Det är regeringens och Sveriges Kommuner och Regioners, SKR, gemensamma vision för 2025.

Sveriges Kommuner och Regioner och flera statliga myndigheter har enats om en konkret genomförandeplan utifrån strategin 2020–2022 för Vision e-hälsa 2025. Det är första steget mot en gemensam nationell utvecklingsportfölj som kontinuerligt kommer att tillföras nya insatser för att stödja den digitala omställningen i socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Peter Arrhenius är med i beredningsgruppen för E-hälsa 2025. I 2025-podden kan ni höra mer om Peters Arrhenius tankar om Ineras roll och hur bolaget har bidragit till att förverkliga visionen.

Läs mer om visionen E-hälsa 2025

Till toppen av sidan