Gå till innehåll

Lägesrapport: Projektet Ny teknisk plattform för Katalogtjänst HSA

Utvecklingen av HSA:s nya tekniska plattform påbörjades i maj 2018 och kommer att fortsätta under större delen av 2019. Parallellt med utvecklingen kommer migreringsarbetet av samtliga användare att ske.

De första organisationerna kommer att påbörja sin migrering i april 2019. För att detta arbete ska fungera är det viktigt att alla HSA-ansvariga redan nu ser till att sin organisation står rustad inför detta. Det gör du genom att hängivet jobba med att rätta informationsinnehållet utifrån HSA-portalens kontrollkörningar, och genom att se till att frigöra resurser för migreringsarbetet. På projektets webbsidor kommer du inom kort att hitta information om genomförandeplan och checklista, turordningslista för migreringen, projektinformation, frågor och svar, med mera.

Inom ramen för arbetet med HSA:s nya tekniska plattform håller även ett helt nytt användargränssnitt för HSA på att tas fram. Det kommer att bli ett gemensamt gränssnitt för sökning i HSA (tillgängligt för alla med ett giltigt SITHS-kort) samt för administration, avvikelsekontroller och rapporter (tillgänglig för alla HSA-administratörer) istället för nuvarande fyra gränssnitt (Sök i HSA, HSA Admin, HSA-portalen och HAU - Hantera Administrativa Uppdrag). Under nätverksmötet visade vi de första skisserna på det nya gränssnittet.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan