Gå till innehåll

Kundundersökning om regioners förmåga att tillgängliggöra information om vårdtjänster

Förvaltningen för Utbudstjänsten har under hösten genomfört en kundundersökning för att ta reda på hur regioner idag arbetar för att göra strukturerad information om sitt utbud av vårdtjänster tillgängligt digitalt.

Syftet med kundundersökningen har framför allt varit att undersöka deras förmåga att använda Utbudstjänsten för att tillgängliggöra information om sitt vårdtjänsteutbud och ta del av andras, samt hur de föredrar att använda den.

Kort om innehållet i rapporten

Regionerna inser nyttan med att använda Utbudstjänsten för att göra strukturerad information om sitt vårdtjänsteutbud tillgängligt digitalt, och de är intresserade att utreda vilket sätt som är bäst lämpat för dem då det gäller att ansluta till tjänsten. De flesta regionerna är också överens om att arbetet med det gemensamma kodverket för vårdtjänster, som ska användas för att benämna olika typer av vårdtjänster, behöver prioriteras mer. Ett gemensam kodverk är viktigt för att både invånare och vårdpersonal ska förstå och kunna jämföra den information de får.

Remittering, som idag sker både via papper och digitalt, anses vara det primära skälet för att använda Utbudstjänsten. Där ser man mest nytta med tjänsten. Detta både för att skapa förutsättningar för att göra remitteringen mer konkurrensneutral, men också för att bättre utnyttja regionernas resurser och korta väntetiderna i vården. Strukturerad information om vårdtjänsteutbud behövs också för vissa invånartjänster, och kan även stödja hänvisning av patienter till rätt vårdnivå.

I rapporten presenteras både kvantitativa resultat och detaljerade beskrivningar av arbetet som utförs inom regionerna. Rapporten är publicerad på inera.se och även utskickad till alla deltagare i regionerna. Du hittar rapporten här >
Läs mer om Utbudstjänsten här >

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan