Aktuellt

Kort driftavbrott i Säkerhetstjänster Spärr och Samtycke 18 september

Den 18 september mellan klockan 20:00 och 22:00 kommer ett kortare avbrott på 15–20 minuter att göras i Säkerhetstjänster Spärr och Samtycke.

Anledningen är ett byte av databaskluster till en nyare version. Det nya klustret har synkroniserats i bakgrunden, men för att säkerställa att ingen information går förlorad i tjänsterna så behöver vi ha ett avbrott när vi utför bytet.

Till toppen av sidan