Aktuellt

Kontrollera brandväggsöppningar för SITHS certifikatutfärdare

Vi har tidigare informerat om att SITHS certifikatutfärdare kommer att få nya ip-adresser för spärrkontroll och att vi vill att ni genomför tillägg av brandväggsöppningar för dessa nya ip-adresser så snart som möjligt. Vi har nu tillfört möjlighet för er att kontrollera om era brandväggsändringar har genomförts.

Observera att redan befintliga brandväggsöppningar ska lämnas orörda tillsvidare.

Information om hur ni gör finns på sidan NLS PKI under rubriken Hur verifierar ni brandväggsändringarna?

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan