Gå till innehåll

Kommunernas behov inom Identitet och åtkomst

Under januari fram till och med april har Inera intervjuat och genomfört workshops med personer från cirka 25 kommuner för att ta reda på och lära sig mer om kommunernas behov inom området identitet och åtkomst.

Sammanställningen presenteras i en rapport "IAM strategi med kommunernas behov i fokus - endast nuläge".

Behov som fångas och beskrivs i rapporten är bland annat rutiner för att hantera identiteter i kataloger, identiteter i federationer, identiteter för saker (som IoT, RPA mm), åtkomsthantering, stark autentisering, elektroniska underskrifter och inlåsningseffekter.

Denna rapport kommer att vara ett inspel till Ineras befintliga förvaltning av IAM tjänster, men även vara underlag i det fortsatta mål- och strategiarbetet för att möta kommunernas behov.

Läs mer om detta samt se rapporten

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan