Gå till innehåll

Kommuner välkomnas att stödja Säker digital kommunikation

Nu är det dags för Sveriges kommuner att stödja det nya konceptet Säker digital kommunikation som kommer att bli ett av de viktigaste kommunikationssätten i offentlig sektor. En avsiktsförklaring gällande medfinansiering för 2020 gick ut till kommunerna den 20 december.

Det finns ett stort behov hos medarbetare i offentlig sektor att kunna skicka och ta emot ostrukturerade och känsliga meddelanden på ett användbart och säkert sätt i sitt dagliga arbete. För att lösa det behovet utarbetar Inera konceptet Säker digital kommunikation (SDK).

- Våra handläggare måste kunna känna sig trygga med att enkelt dela känslig information med rätt mottagare, säger Hans Ahlqvist, sektionschef på Arbetsförmedlingen, som är en av de myndigheter som deltar i arbetet.

Utvecklingen av konceptet Säker digital kommunikation har pågått sedan hösten 2017 och syftar till att ta fram infrastruktur och standarder för säkert och effektivt utbyte av ostrukturerad, digital information. Ingen organisation i den svenska välfärden ska längre behöva skicka känslig information via fax, brev eller e-post. Lösningen gäller för kommuner, regioner och myndigheter och avsikten är att även privata utförare och på sikt även invånare ska omfattas.

- SDK fyller ett stort kommunikationsbehov och är en generell lösning som har förutsättningar att fungera för alla intressenter, säger Thomas Miliander, chef för IT-Verksamhetsstöd i Region Värmland. Detta är ett viktigt steg i vår digitala transformation.

Konceptet finansieras gemensamt av de parter som använder det, och det innebär i praktiken att myndigheter, regioner och kommuner delar på kostnaderna. Under utvecklingstiden har kommunernas andel finansierats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) via Inera. Men från 2020 ska kommunerna själva bära sin andel. Då kommer konceptet att sättas i produktion och verksamhetsinföranden ska genomföras.

- SDK är lösningen, vi måste bara få det att flyga, säger Brita Rösblad, teknisk chef vid Nacka kommun. Så fort SDK finns i produktion så ansluter Nacka och alla andra kommuner, regioner och statliga myndigheter måste också in.

Mer information om SDK

Läs mer om Säker digital kommunikation

Projektet har även en projektsida med bland annat frågor och svar som nås via rubriken i högerkolumnen på sidan.

Det finns även flera filmer på Ineras Youtube-kanal. De är indelade och namngivna med olika avsnitt, för att underlätta att enklare välja enskilda delar, om man inte vill se allt på en gång.

Ineras första erbjudande till kommunerna

Kommunerna är redan stora användare av flera av Ineras tjänster, som Pascal, Nationell patientöversikt och Siths identifieringstjänst. Men konceptet SDK är det första erbjudande som Inera ställer till kommunerna efter att de gått in som ägare till bolaget. Arbete pågår för att ta fram en plan för Ineras kommunala uppdrag under de närmaste åren, och en första inriktning har diskuterats i Ineras styrelse. Kommande erbjudanden till kommunerna kommer framför allt att omfatta en vidareutveckling av Ineras gemensamma infrastruktur och arkitektur för att stödja informationshantering och utveckling av digitala tjänster och system i till exempel skola och socialtjänst, utöver hälso- och sjukvård som varit Ineras uppdrag hittills. Dessutom pågår en förstudie i syfte att undersöka möjligheten att erbjuda kommunerna att använda tjänsterna inom 1177 Vårdguiden för socialtjänst inklusive kommunal hälso- och sjukvård. Hur processen framåt ska se ut kommer att förtydligas i början av nästa år.

Avsiktsförklaringen

En motsvarande avsiktsförklaring har gått ut till regionerna, eftersom detta är ett initiativ som Inera driver för både kommuner och regioner. Sista svarsdag är den 10 februari. 

 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan