Gå till innehåll

Klargörande kring artikel om journalen via 1177.se

Med anledning av artikeln i Aftonbladet 20 november med rubriken – ”Sandra ser annan kvinnas journaler på sin vårdsida” har Region Örebro län gjort en felsökning gällande innehållet som visas upp i e-tjänsten.

Utifrån den felsökning som har genomförts så är det inte information från fel patient som visas upp i e-tjänsten journalen på 1177.se.

Dock har felsökningen identifierat att datumet för efterregistreringen av diagnosen i det patientadministrativa systemet visas upp i e-tjänsten, dvs inte själva besökstillfället, vilket ska utredas vidare på grund av risk för missförstånd.

Det behöver inte vara samma vårdpersonal som invånaren har varit i kontakt med, som har dokumenterat och signerat diagnosen i det patientadministrativa systemet.

I artikeln framkommer att invånaren är missnöjd med bemötandet från 1177 Vårdguidens kundtjänst. Detta tas på största allvar; den som inkommer med problem ska självklart få stöd och hjälp så fort som det är möjligt.

När det gäller felsökning för journaluppgifter så måste man i sådana ärenden hänvisa till vårdgivaren som är ansvarig för journalanteckningen, för fortsatt felsökning och hantering av det specifika ärendet. 1177 Vårdguiden kommer givetvis se över hur den här typen av synpunkter tas emot.

Att läsa sin journal via 1177 Vårdguiden innebär att informationen visas upp som finns på det specifika personnumret under inloggningssessionen i 1177, inget lagras utan när personen varit inaktiv eller loggar ur systemet så avslutas hämtningen. 1177 Vårdguiden är en uppskattad och välanvänd tjänst som håller en hög säkerhet och har ett högt förtroende. Men det är varje vårdgivare som ansvarar för den information som dokumenteras i journalsystemet, och kan läsas via 1177 Vårdguiden.

Kontaktperson rörande anslutning av journaluppgifter: Ulrika Landström, digitaliseringschef, Region Örebro län, 070 - 3164541

Kontaktperson rörande 1177 Vårdguiden: Sofie Zetterström, vice vd på Inera, 070-315 71 67

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan