Gå till innehåll

Kartläggning av beskrivningar av erbjudna vårdtjänster

Med anledning av arbetet med Utbudstjänsten, kommer Inera under våren att kartlägga hur landsting och regioner idag hanterar beskrivningar av sitt utbud av vårdtjänster. Hur tas de fram? Finns de tillgängliga digitalt? Var befinner sig vårdhuvudmännen i detta arbete?

Denna kartläggning behöver göras för att vi ska förstå på vilket sätt Utbudstjänsten kan hjälpa vårdhuvudmännen att göra sin utbudsinformation tillgänglig digitalt och nationellt via Ineras tjänsteplattform alternativ via HSA. Informationen kommer till exempel att vara användbar för invånare då de söker efter information på 1177 Vårdguiden, av vårdpersonal då de ska remittera en patient till en vårdgivare, och av andra innovative e-tjänster och appar.

Kartläggningen kommer att bestå av ett antal frågeställningar och vänder sig till personer som ansvarar för avtal och beskrivning av tjänsteutbud inom landsting och regioner. Det kommer sannolikt att vara personer som idag arbetar med lokala kataloger, som beskriver huvudmannens egna utbud av vårdtjänster eller hanterar avtal med andra utförare, eller på annat sätt deltar i nätverk som rör kataloginformation.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan