Gå till innehåll

Journalen genomför en användarundersökning

Just nu pågår en användarundersökning för Journalen. Detta för att ta del av invånarnas synpunkter kring e-tjänsten som har över 3 miljoner unika användare.

Enkäten når man genom att logga in i 1177 vårdguidens e-tjänster och därefter väljer journaltjänster. Frågor som tillfrågas är bland annat om journaltjänsten generellt, om innehållet är tillfredsställande samt hur ofta man besöker tjänsten och hur trygg den känns. Deltagandet kan bara ske en gång och är anonymt.

- Vår förhoppning är att undersökningen ska dels ge en temperaturmätning på nöjdheten av själva tjänsten och innehållet samt ge oss feedback på vad som saknas och det som vi behöver ta höjd för i en vidareutveckling, säger Jenny Juremalm tjänsteansvarig för Journalen på Inera AB.

Målet är att år 2020 ska alla invånare från 16 år ha tillgång till all information om sig själv som dokumenteras i regionsfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan