Gå till innehåll

Johan Assarsson lämnar uppdraget som vd för Inera

Johan Assarsson har varit vd för Inera sedan 2015. Inera, som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, samt regioner och kommuner, har en viktig roll i arbetet med att öka digitaliseringen i välfärden. Under de senaste åren har kommunerna tillkommit som ägare till Inera, vilket både har breddat Ineras verksamhet och innebär en stor förändring av uppdraget.

-Inera står inför stora förändringar och organisationens roll behöver renodlas. Det är i detta läge naturligt att förnya ledarskapet för bolaget. Därför är Johan Assarsson och jag överens om att han lämnar sitt uppdrag som Ineras vd säger Eva Fernvall Markstedt styrelseordförande för Inera.

-Under Johan Assarssons ledning har viktiga steg tagits för att utveckla bolaget till en modern organisation som har en avgörande roll i regioners och kommuners digitaliseringsarbete fortsätter Eva Fernvall Markstedt.

Information om tf vd för Inera kommer inom kort. Rekrytering av en ny vd påbörjas under 2020.

För ytterligare information:

Eva Fernvall Markstedt, styrelseordförande 0705 902 893

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan