Gå till innehåll

Jämtland Härjedalen inför Journalen

Nu har Region Jämtland Härjedalen infört Journalen och därmed kan alla invånare som är 16 år och äldre i regionen, logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster och ta del av sin journal via nätet.

Detta är ett steg i den digitala utvecklingen och en satsning för bättre distansoberoende vård, skriver man i ett pressmeddelande som regionen gick ut med i samband med införandet.

  -Det här känns bra framförallt för att det ökar tillgängligheten och invånarens möjlighet att vara delaktig i sin vård, säger Andreas Silverdal, projektledare.

Journalinformationen som visas gäller besök som invånaren har gjort från och med 15 januari 2018 och framåt. Man kan alltså inte läsa journalinformation från besök som man har gjort tidigare än det datumet. Förutom journalanteckningar har man tillgång till journalinformation om diagnoser, vårdkontakter, läkemedel, provsvar och röntgensvar.

Journaler från folktandvården, hälsocentralernas psykosociala enheter, barn- och ungdomspsykiatrin, ungdomsmottagningen och den psykiatriska slutenvården kan man inte heller läsa. Det är utifrån ett beslut som regionstyrelsen har fattat.

I och med region Jämtland Härjedalens anslutning kan invånare i 20 landsting och regioner i Sverige, läsa sin journal via nätet. Västernorrland står näst på tur.

Målbilden för Sveriges införande av Journalen är tydlig, år 2020 ska alla invånare från 16 år ha tillgång till all information om sig själv som dokumenteras i landstingsfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård via e-tjänsten Journalen.

Läs mer om Journalen

Nationellt ramverk för Journalen

1177 Vårdguidens e-tjänster

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan