Gå till innehåll

Nyheter när Intygsprojektet går över i förvaltning

Under februari lämnas projektet Intygstjänster över till förvaltning. Det som startade 2009, i syfte att skapa elektroniska intyg, har vuxit till att bli navet för hantering av elektroniska intyg mellan vård, myndigheter och invånare. Att projektet övergår i förvaltning innebär inte att tjänsterna anses färdigutvecklade, mycket arbete återstår ännu.

ICF-stöd implementeras i Webcert. 

ICF-stödet är ett användarstöd för hjälp med bedömning och ifyllnad när ett intyg ska utfärdas i Webcert. Målet är att underlätta för läkare att fylla i information om funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning för de diagnoser som anges i intyget. Läkaren får hjälp att skilja mellan vilken information som avses med funktionsnedsättning respektive aktivitetsbegränsning.

ICF-stödet är baserat på Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) som förvaltas av Socialstyrelsen och är en svensk översättning av International Classification of Functioning, Disability and Health som ges ut av Världshälsoorganisationen (WHO). Stödet ska ge läkarna möjlighet att använda ICF-kategorier för att ange en del av informationen – som efterfrågas i dessa fält – i strukturerad form. Det finns ICF-urval för alla diagnoser som finns i FMB.

ICF-stödet aktiveras genom att mata in en diagnoskod i intyget. Om det finns framtagna ICF-urval för den angivna diagnosen så kommer de att göras tillgängliga vid fälten funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. Läs mer om ICF hos Socialstyrelsen.

Se gärna också filmen om ICF stödet.

Förbättrad funktion i Ärendekommunikation med Försäkringskassan

Den administrativa ärendekommunikationen, det vill säga ärenden som inte har ämne "Komplettering", har frikopplats från de ärenden som har ämne "Komplettering". Det innebär att eventuell administrativ ärendekommunikation inte automatiskt kommer att markeras som hanterad när ett intyg kompletteras, förnyas eller ersätts. Däremot kommer fortfarande kompletteringsbegäran att automatiskt markeras som hanterad när ett intyg kompletteras eller förnyas.

Intygsskolan

Intygsskolan är en informationssatsning som riktar sig till dig som använder någon av Intygstjänsterna Webcert, Intygsstatistik och Rehabstöd. I Intygsskolan får du hjälp och svar på frågor i form av filmer, steg-för-steg-instruktioner och tips. Du behöver inte logga in i tjänsten för att lära dig mer utan kan alltid komma åt Intygsskolan från inera.se/intygsskolan. Du kan också nå Intygsskolan via en länk inne i tjänsterna.

Uppdaterad översikt över verksamhetsstatistik i Intygsstatistik

I Intygsstatistik har rapporterna som visas på verksamhetsstatistikens översiktssida bytt ordning så att den nu matchar den ordning som visas på översiktssidan för nationell statistik. Det gör det enklare att jämföra verksamhetens statistik mot den nationella.

Rapporten "Fördelning mellan kön" har fått ett nytt utseende, så att den motsvarar samma rapport i den nationella statistiken.

 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan