Gå till innehåll

Målbild nya 1177 Vårdguiden – intervju med Sara Meunier

Sara Meunier är vice vd och chefsstrateg på Inera och är beställare av projektet som arbetar med målbilden för nya 1177 Vårdguiden. Vi har ställt några korta frågor om projektet till Sara.

Bild på Sara Meunier, vice vd och projektägare
Sara Meunier, vice vd och beställare av projektet Målbild nya 1177 Vårdguiden

Vilken är din roll på Inera och i projektet Målbild nya 1177 Vårdguiden? 

– Jag är vice vd och chefsstrateg på Inera och är beställare av projektet som arbetar med målbild för Nya 1177 Vårdguiden.

Du har lång erfarenhet av att arbeta med arkitekturfrågor inom Inera och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Kan du berätta om det?

– Jag har tidigare varit chefsarkitekt under många år och arbetat på både Inera och SKL. De senaste åren har jag även varit avdelningschef för Arkitektur och regelverk hos Inera. Det har inneburit ett brett arbete med både verksamhetsutveckling, strategiarbete, stora projekt och arbete med den nationella arkitekturen.

Nu finns en överenskommen arkitektur för samverkan mellan landsting, regioner och kommuner. Vi har ett antal styrande principer, regelverk och ramverk för interoperabilitet som utgör spelplanen för många av de nationella tjänsterna som finns inom e-hälsa.

Det har varit spännande att följa denna resa under så många år och se hur vi tillsammans har mognat i hur vi kan samverka över organisationsgränser för att skapa nytta för både invånare och verksamhet.

Vad är det viktigaste med projektet Målbild nya 1177 Vårdguiden?

– Jag hoppas att vi under året både kan beskriva första linjens digitala vård där nya 1177 Vårdguiden blir en del av den utvecklingen. Jag hoppas också att vi kan starta konkret arbete för att påbörja resan dit.

Vi har många pusselbitar redan. Det gäller att rikta in och komplettera de nationella tjänster som vi redan har, samtidigt som 1177 Vårdguiden behöver finnas i ett större ekosystem, med fler aktörer, där vårdkontinuitet bör vara ett ledord.

Vi ser redan att förändringar är på väg i och med nya digitala kanaler för invånaren. Frågan är större än vilken teknik vi kommer använda. Vi står inför ett skifte, ett skifte som kommer påverka verksamheten. Vi behöver ta nästa kliv mot visionen och använda digitaliseringens möjligheter. 

Läs mer om projektet Målbild nya 1177 Vårdguiden

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan