Gå till innehåll

Inga juridiska hinder för att dela patientdata digitalt vid multidisciplinära konferenser

Att både uppfylla vårdens behov och lagens krav när man vill dela patientdata digitalt är ofta oförenligt. Men vid en multidisciplinär konferens, MDK, är juridiken inget hinder även om deltagarna befinner sig hos olika vårdgivare. Sammanhållen journalföring gör det möjligt att ta fram digitala stöd för multidisciplinära konferenser. – En MDK är en del av patientens ordinarie vård och behandling, säger Christina Kling Hassler, överläkare och verksamhetsstrateg på Inera, som arbetar med att föreslå bättre stödfunktioner för de många patientkonferenser som sker i vården på olika sätt.

En multidisciplinär konferens är ett möte där ett antal specialister samlas för att diskutera en patient. MDK ger bra resultat, och ses idag som ett prioriterat område inom vården. Mötena sker ofta – och i ökad omfattning – över region- och huvudmannagränser. I vissa fall är även andra verksamheter inblandade, som Försäkringskassan eller kommunal vård.

Projektet Stöd för multidisciplinära konferenser publicerade i slutet av februari sin delrapport ”När många samarbetar för patientens bästa”. Där har man undersökt vad verksamheterna behöver för att kunna hålla MDK på ett mer strukturerat och effektivt sätt, samt vad lagstiftningen medger. Avsaknad av tydliga riktlinjer, välfungerande tekniskt stöd för on-linemöten och säker delning av patientdata framhålls som de största utmaningarna.

De som medverkar i en MDK har behov av att dela patientinformation digitalt både före, under och efter själva konferensen. Patientdatalagen medger delning av sådan information via sammanhållen journalföring, förutsatt att MDK är en tydlig del av vård och behandling och att patienten gett sitt samtycke.

– Alla kan ha tillgång till samma data, till exempel sjukdomshistoria, provsvar, bilder och labbresultat säger Christina Kling Hassler. Det viktiga är att åtkomsten till informationen sker på ett säkert sätt och följer lagen. Det är vad vi nu ska beskriva möjliga tekniska lösningar för inom förstudien, som blir klar i mitten av juni.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan