Aktuellt

Information om SITHS e-legitimation till personer med samordningsnummer

Från och med den 15 juni 2021 går det att se i ett utfärdat SITHS eID om användaren har samordningsnummer eller personnummer.

SITHS eID stödjer att man kan se skillnad på olika typer av användare och tillitsnivå på deras e-legitimation. Tillitsnivån kan avgöras både genom att SITHS använder olika certifikatutfärdare, samt genom olika ID:n (OID) som skrivs i e-legitimationen beroende på typ av användarpost och vilken utfärdanderutin som används.

Sedan den 15 juni har vi lagt till ytterligare en sådan OID, så att det ska gå att skilja på användare som har samordningsnummer och de som har ett personnummer.

Syftet är att tjänster ska ges möjlighet till en mer fingranulär styrning av behörigheter om behovet finns.

Från och med den 21 september 2021 har även SITHS Statistik och Loggar kompletterats med en möjlighet att se dessa OID:er för varje utfärdat certifikat.

Aktuell information om tolkning av tillitsnivåer för olika OID:er och certifikatutfärdare för SITHS eID finns här: 

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan