Gå till innehåll

Största nyttan med artificiell intelligens i första linjens vård

Inför Ineras konferens om AI och automatisering i första linjens vård har de medverkande fått svara på frågan vad de ser som den största nyttan med artificiell intelligens, AI, i första linjens vård? Här kan du läsa vad de svarat.

Det finns fortfarande några platser kvar till konferensen AI och automatiosering i första linjens vård - när blir 1177 en robot? Läs mer om dagen och amäla dig via länken nedtill. 

Göran Lindsjö, svensk AI-rådgivare med lång erfarenhet från det offentliga Sverige

Göran Lindsjö menar att - största nyttan med AI i första linjens vård är att redan vid en första kontakt, oavsett kanal, få en bedömning baserad på en samlad erfarenhet från många läkare inklusive specialister.

- De vanligaste missuppfattningarna som jag har mött om AI  kommer paradoxalt nog från de som arbetar med IT och digitalisering. De överskattar ofta likheter med det område de redan behärskar i form av t ex kunskapsrepresentation och arbetsmetoder, berättar Göran Lindsjö.

Har du tips till någon som vill lära mer om artificiell intelligens?

- Idag finns en uppsjö av bra litteratur. Själv föredrar jag sådant som beskriver hur samhälle, arbetsplatser och individer redan påverkas av AI snarare än det som spekulerar i en avlägsen framtid. Man kan till exempel börja med Andrew McAfee och Erik Brynjolfsson. Det finns också många bra rapporter från de stora analysföretagen som man kan finna på nätet. Om man vill ha litet kul när man lär sig finns olika lab- och testmiljöer på nätet för att bygga något enkelt. Vill man lära sig mer finns många bra så kallade MOOC-kursen, bland annat på de amerikanska universiteten som man kan gå på distans, avslutar Görna Linsjö.

Johanna Bergman, projektledare för PreSISe (Prehospitalt Beslutsstöd för Identifiering av Sepsisrisk)

- Jag ser att den största nyttan med AI i första linjens vård handlar om kombinationen av människor och AI. Dels att kunna stötta i triagering och bedömning, till exempel med olika typer av avancerade belutsstöd, men också möjligheten att automatisera vissa tidskrävande uppgifter och då frigöra mer tid till att hjälpa patienterna. 

Louise Arodén, chef för enheten för ehälsa, Region Uppsala 

- Jag tror aldrig AI fullt ut kommer kunna ersätta människan eller ett mänskligt möte, men det finna absolut uppgifter som AI/automatisering skulle kunna lösa både snabbare och enklare än en människa. Med hjälp av AI kan stora informationsmängder hanteras och användas smart för att effektivisera processer till nytta både för vården och för den enskilde individen. Repetitiva uppgifter skulle kunna undvikas, inhämtad och lagrad information återanvändas. Jag tror att det finns stora möjligheter, att med hjälp av AI kunna förutse baserat på mönster i data över tid och som tex skulle kunna vara till hjälp i preventivt hälsoarbete.

Cecilia Karlsson, e-hälsostrateg, Landstinget i Värmland

- Jag ser framförallt stor nytta inom två områden av AI vid första linjens vård – det ena är inom patientsäkerhet och det andra är patientens möjlighet till ökad självständighet och delaktighet i första mötet med vården. Att använda patientens delaktighet, AIs standardisering av data i kombination med vårdprofessionens kompetens ger förutsättningar för att undvika fördröjd diagnostisering, och att hamna rätt från början. Att redan från första kontakten med sjukvård använda teknik, patient och profession ger förutsättningar för radikalt förbättra patientsäkerheten. Denna resa börjar i första linjens vård. För patienten kan AIs möjligheter i första linjens vård ge förutsättningar för att leva mer självständigt och samtidigt uppleva trygghet genom till exempel rådgivning via chattbot, som en första guidning utifrån ditt behov.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan