Aktuellt

Inför den nya autentiseringslösningen senast 31 december 2022

Identifieringstjänst SITHS genomgår nu de största förändringarna sedan tjänsten startade. En ny autentiseringslösning har lanserats som bland annat gör det möjligt att använda mobilt SITHS. Flera kunder har redan infört den nya autentiseringslösningen för SITHS och i Ineras tjänster pågår införandet. Alla organisationer som använder SITHS i lokala system och e-tjänster behöver införa den nya autentiseringslösningen senast 31 december 2022.

Det finns flera argument för detta, bland annat att slippa tillkommande licenskostnader då licenskostnaden för Net iD, som är den programvara som används i den gamla autentiseringslösningen, inte kommer att ingå i priset för SITHS från 1 januari 2023. Inera slutar även att ge support för Net iD när Ineras nuvarande avtal avseende Net iD löper ut 30 juni 2023.

Ett annat viktigt argument för att införa den nya autentiseringslösningen är att fortsatt kunna ge ut SITHS e-legitimationer och använda Mina sidor. Första kvartalet 2023 lanseras SITHS eID Portal som ersätter SITHS Admin vid utgivning och administration av SITHS eID och SITHS-kort. SITHS eID Portal förutsätter att ni har infört den version av SITHS eID-appen för Windows som släpps under hösten 2022. Annars kan ni inte ge ut SITHS-kort och användarna kan inte använda Mina sidor.

Ytterligare ett argument är att mobilt SITHS ger ett tydligt mervärde för vården genom möjligheterna till nya mobila arbetssätt, verksamhetsutveckling och effektivisering.

För mer information om införandet av nya autentiseringslösningen samt avvecklingen och samexistensen med Net iD, se följande artiklar:

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Ny lösning för SITHS

Projektet Ny lösning för SITHS utvecklar och inför nya lösningar för inloggning och elektroniska underskrifter med SITHS e-legitimation, samt utvecklar nya portaler för utfärdande och hantering av SITHS e-legitimationer.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan