Gå till innehåll

Ineras beredskap med anledning av covid-19

Inera har många tjänster som är kritiska för att stödja patientsäkerheten, informationsutbytet i vård och omsorg och ge sjukvårdsrådgivning till invånare. Med anledning av covid-19 har Inera vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa att tjänsterna ska fungera till exempel vid extra mycket belastning och vid hög sjukfrånvaro på arbetsplatser.

Ineras vd Thomas Idermark har aktiverat en krisorganisation för hela bolaget. Krisorganisationen har till uppgift att löpande fatta beslut om åtgärder och göra prioriteringar i tjänsterna. Det innebär bland annat att:

  • En särskild krisorganisation har upprättats för att hantera tjänsterna inom 1177 Vårdguiden. Läs mer om hantering av 1177 Vårdgudien.
  • Projekt- och releaseplaner gås igenom för att bedöma om vissa leveranser går att skjuta på. Det görs för att i första hand fokusera på driftsäkerhet.
  • Endast prioriterade utvecklingsinsatser kommer att genomföras, efter att en riskbedömning har gjorts.
  • Kontinuitetsplaner från leverantörer har samlats in. Det ska visa hur de upprätthåller sin verksamhet och säkerställer sitt uppdrag.
  • Nyckelpersoner på alla nivåer är identifierade och ersättare vid eventuell sjukdom är utsedda.
  • Åtgärder är vidtagna så att medarbetare på Inera och i vissa kritiska tjänster kan arbeta på distans och ha digitala möten.
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan