Aktuellt

Informationspaket för regionerna om vaccinationerna

Sveriges regioner har enats om att så långt som möjligt ha gemensam kommunikation om vaccinationen mot covid-19. Inera har därför fått i uppdrag att ta fram informationsmaterial som regionerna kan använda i sina informationsinsatser om vaccineringen.

Regionernas kommunikation ska bidra till att människor känner sig stärkta att fatta välgrundade beslut om att vaccinera sig. Det material som hittills tagits fram riktar sig framförallt till målgrupperna för vaccination i fas 2, som är äldre från 65 år och uppåt, personer som är 18 år och äldre och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans och personal inom vård och omsorg som arbetar nära dem som får vård eller omsorg.

Regionerna kan välja att använda olika typer av informationsmaterial så som vykort, affischer, fotografier, digitala tavlor och filmer. Materialet är även översatt till 17 språk.

Arbetet fortsätter under våren och nytt informationsmaterial kommer att levereras löpande till regionerna. Informationspaketet tas fram på uppdrag av regionernas kommunikationsdirektörsnätverk och arbetet sker i samarbete med en nationell operativ arbetsgrupp från landets regioner.

Till toppen av sidan