Gå till innehåll

Inera startar projektet Stöd för multidisciplinära konferenser

I många vårdprocesser är multidisciplinära konferenser, MDK, en viktig del. MDK leder till bättre behandlingsresultat, och kan ge patientens önskemål större utrymme. Nu startar ett projekt som ska ta fram ett stöd för konferenserna som är säkert, ändamålsenligt och digitalt.

En MDK hålls ofta utan att alla deltagare befinner sig på samma plats, eftersom kompetensen är utspridd. MDK blir allt vanligare, och återkommer flera gånger i många vårdprocesser. Från verksamhetshåll är intresset stort. Därför är Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD, och Regionala cancercentrum i samverkan med och bekostar Ineras förstudie.

– Idag är en MDK oftast en ostrukturerad, manuell process, berättar Christina Kling Hassler, verksamhetsstrateg på Inera och en av initiativtagarna till projektet. Det är ineffektivt och leder till mycket dubbelarbete. Därför är det glädjande att vi nu är igång och tittar på lösningar.

Projektet ska identifiera behov av och krav på nationellt och lokalt stöd så att MDK kan fungera så bra som möjligt. Rent konkret kan det handla om system för att boka in möten, dela skrivbord, chatta, föra över data (text, bild, video), hantera behörigheter och ersättningar, lagring, kryptering och inloggning. Samarbetet ska kunna ske både som möten då alla deltar samtidigt, eller som en löpande digital diskussion. De olika parterna ska enkelt och säkert kunna ta del av viktig patientinformation.

– Alla lösningar för en multidisciplinär konferens kan också bli en lösning för andra former av multiprofessionellt samarbete inom vården, säger Christina Kling Hassler. Och det är vad som kommer att behövas framtiden – samarbete över alla slags gränser, mellan olika professioner, vårdnivåer, regioner och till och med nationer.

Projektet ska leverera en förstudierapport i maj 2019.

Läs mer om projektet Stöd för multidisciplinära konferenser

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan