Aktuellt

"Viktig samlingspunkt för digitalisering av välfärd”

Det stormade kring Inera när Eva Fernvall började som ordförande 2019 men det var inget som skrämde, snarare tvärtom. Hon har lång gedigen erfarenhet inom vårdsektorn och tycker om utmaningar. ”Mitt mål som ordförande är att Inera ska bli den viktiga samlingspunkten för att digitalisera välfärden".

Eva Fernvall, ordförande på Inera
Eva Fernvall, ordförande på Inera

Eva Fernvall har en lång gedigen erfarenhet inom vårdsektorn. Hon började som biomedicinsk analytiker och blev tidigt aktiv i Vårdförbundet där hon också var ordförande i 12 år. I 15 år var hon marknads- och kommunikationschef på Apoteket, bland annat i samband med avregleringen och hon har även lett statens utredning för offentliga e-tjänster. Under årens lopp har hon suttit i en mängd styrelser och idag är hon medlem i styrelserna för Karolinska Universitetssjukhuset, Gymnastik- och Idrottshögskolan och sedan 2019 är hon Ineras styrelseordförande.

– Vården är det område där jag har den längsta erfarenheten och det område som jag har mest kunskap om. Styrelsearbetet har gett mig en bred insyn i olika verksamheter som jag har nytta av nu när jag är ordförande i Inera. Jag har under flera år följt utvecklingen av det bolag som till sist blev Inera. Bland annat har jag varit med i styrelsen i det som kallades Carelink och Sjukvårdsrådgivningen som var en föregångare till 1177. Under tiden på Apoteket följde jag utvecklingen kring Ineras tjänst Pascal. Digitaliseringen finns också som en röd tråd under mitt arbetsliv. Vi kallade det för datoriseringen från början. Kemlabb skulle datoriseras 1976 och jag blev fackligt engagerad eftersom de inte tog vara på den kunskap som fanns hos oss som jobbade som laboratorieassistenter. Hela vårt arbetssätt skulle förändras men vi fick knappt vara med och påverka.

Våren 2019 blev Eva Fernvall ordförande för Inera. Det blev en stormig start då en annan person först hade fått förfrågan, men snart stod det klart att det var Eva Fernvall som skulle ta ordförandeposten. Johan Assarson slutade som vd och Thomas Idermark gick in som tillförordnad vd, fram till att Peter Arrhenius tillträdde hösten 2020.

– När jag började på Inera fick jag ett tydligt uppdrag från ägarna om att förändra organisationen. Vi satte en ny strategi och vision för att kunna leva upp till ägarnas krav och Peter Arrhenius, med en bakgrund inom näringslivet, började hos oss. Det var en hel del som var eftersatt. Vi hade en teknikskuld och en skadad tillit för bolaget. Vi var tvungna att öka transparensen och tilliten. Regioner och kommuner måste tydligt se vad de får för pengarna som de investerar i tjänsterna och det har inneburit att vi påbörjat en förändringsresa. En resa som för en del varit lite tuff att gå igenom men som varit ett måste. Nu har vi redan kommit en bra bit på väg.

Framöver kommer mycket fokus för Inera ligga på nationell infrastruktur, arkitektur och tjänster. Kommunerna har stora förväntningar på att Inera ska möta upp till deras behov och Inera jobbar mycket nu på att lyssna och anpassa för att det ska ske på bästa sätt. 1177 har blivit en stark motor för nationella lösningar och digitalisering i regionerna.

– För mig finns inget starkare än när regionerna kommer överens om vad som ska bli gemensamt och att Inera bygger upp det för att det ska bli nationellt. Vi måste gemensamt bygga vissa lösningar och 1177 är ett bevis på att det fungerar. Det har vi sett inte minst under pandemin. Vi kunde bland annat snabbt ta fram tjänsten för provtagning och vi tror på fler tjänster framöver som kan kopplas till 1177-strukturen.

Vilka är de främsta utmaningarna?

– Att hitta ett sätt att samarbeta kring infrastruktur och arkitektur och att den samtidigt ska fungera tillsammans med flera tjänster. Det finns också en stor utmaning i att föra samman de olika initiativen som finns i välfärden så att fler kommuner kan använda digitala tjänster. Vår uppgift är att ha ett gott samarbete så att vi kan använda innovativa tjänster i vår infrastruktur. Det är regionerna och kommunerna som bestämmer vilka tjänster Inera ska leverera. Vårt samarbete är en nyckelfaktor och det är klart att det är en utmaning att ha 288 kommuner och 21 regioner som ägare.

Hur ska Inera lyckas?

– Goda relationer och transparens är otroligt viktigt och det måste vi jobba med hela tiden. Vi måste ta fram fakta och en logik till varför det ser ut som det gör och vad saker kostar. Den senaste tiden har vi tagit in kompetens inom ekonomi, juridik, inköp och sen jobbar vi hela tiden för att få tilliten från kommunerna. Kommunikation är väldigt viktigt. Det handlar om ett lyssnande förhållningssätt, ett enklare och tydligare språk och transparens. Peter kommer från den privata leverantörssidan och har redan gjort ett stort jobb för att förändra bilden.

Vad är du mest nöjd med under den här tiden som du varit ordförande?

– Jag är oerhört imponerad av hur Ineras medarbetare arbetat under pandemin och utvecklat tjänster som till exempel Egen provtagning för Covid-19. Det är ett bevis på hur vi hade örat nära rälsen för att höra vad regionerna har för behov. Under den här perioden har vi samtidigt kommit igång med kommunarbetet tillsammans med SKR. Samarbetet med SKR har blivit mycket bättre under den här perioden. Det har varit mycket viktigt. Snart kommer Inera också att ta över Nationellt kliniskt kunskapsstöd från SKR och det gör att vi kommer kunna stödja medarbetarna i vården på ett bättre sätt. Det blir som ett 1177 för medarbetarna.

Om du lyckas som ordförande, hur ser Inera ut då?

– Om jag lyckas hoppas jag att Inera kommer vara en nationell digitaliseringshubb för det offentliga Sverige. I dagsläget är det framför allt vård och omsorg som vi jobbar med men jag tror att vi framöver kan jobba mycket bredare för välfärden. Om vi ökar en tydlighet kring infrastruktur och arkitektur så kan kommuner och regioner själva utveckla vad de behöver men också hitta fler tjänster så att vi får den välfärd som vi behöver. Det här är ett fantastiskt roligt jobb och det finns så mycket att göra. Digitaliseringen är bara i sin linda och det finns fortfarande mycket som behöver göras. Det finns många utmaningar men det tycker jag om.

Till toppen av sidan