Gå till innehåll

Inera spanar i omvärlden

Digitalisering inom vård och omsorg har länge varit Ineras kärnområde. För att lyckas bra i detta arbete är det därför viktigt att Ineras medarbetare kan hålla sig uppdaterad om nationell och internationell utveckling och nya förutsättningar genom omvärldsbevakning och trendspaning.

Ineras uppdrag är dels att utveckla och förvalta gemensamma, kvalitetssäkrade tjänster, dels att koordinera den digitala utvecklingen och tillhandahålla kompetens och material som stödjer regioners och kommuners verksamhetsutveckling genom digitalisering. Under de år som Inera har koordinerat landstingens och regionernas e-hälsoarbete har vi skapat många vägledningar, riktlinjer och anvisningar till stöd för arbetet med digitalisering. 

I veckan som gick deltog medarbetare från Inera vid konferensen HIMSS i Orlando, USA. HIMSS står för Healthcare Information and Management Systems Society och är en internationell organisation som arbetar för en bättre hälsa med hjälp av informationsteknologi. Konferensen HIMSS är världens största e-hälsokonferens med 45 000 deltagare och hundratals parallella seminarier under fem dagar. Företrädare för Ineras styrelse och ledningsgrupp deltog vid konferensen tillsammans med den svenska delegationen som omfattade över 100 personer från regioner, kommuner, myndigheter, leverantörer och organisationer inom branschen. 

En del av de iakttagelser som Ineras medarbetare gjort under konferensen och som kommer sammanfattas och återrapporteras till Inera och dess ägare är bland annat det nya lagförslag som den amerikanska regeringen presenterande i början av veckan. Det innebär att alla IT-system med journalinformation ska ha öppna APIer som ger möjlighet att förbättra interoperabilitet, både mellan vårdgivare och för att patienten enkelt ska kunna ta del av sin egen information via appar och tjänster. Detta innebär sannolikt att USA kommer att ta täten i arbetet att standardisera utbytet av patientdata och därmed påverka både svenska och europeiska förhållanden. Standarden som föreslås är Health Level Sevens (HL7®) Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR® ). 

Denna lag kommer troligen att gynna interoperabilitet mellan vårdgivare även Sverige, där vi står inför utbyte av vårdinformationssystem de närmsta åren. Den svenska lastiftningen för integritet är dock starkare än motsvarande i USA, varför det inte är lika självklart att Sverige följer efter vad gäller patientens möjlighet att fritt förfoga över sin egen journalinformation.

Medarbetare från Inera fick möjlighet att fördjupa sig i både lagförslaget och den amerikanska organisationen kring standarder och certifiering under ett separat anordnat möte med Steven Posnack på ONC, The Office of the National Coordinator for Health Information Technology. ONC främjar arbetet med digitalisering och stödjer vårdgivare med informationsutbyte genom standardisering. ONC är organisatoriskt placerat inom the Office of the Secretary for the U.S. Department of Health and Human Services (HHS).

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan