Gå till innehåll

Inera på kommunbesök

Kommunerna i Örebro län samlades för att träffa Inera och diskutera möjligheterna med samverkan och digitalisering av arbetssätt och verksamhetsprocesser.

För medarbetarna på Inera är det en ovärderlig kompetensutveckling att få möjlighet att komma ut och nätverka med användare och intressenter regionalt och lokalt.

Medarbetare vid Ineras marknadsenhet åker regelbundet på kundbesök, för att informera om Ineras utbud och lyssna till önskemål och behov från användare av Ineras tjänster. Genom åren har alla landsting och regioner besökts flera gånger om. Sedan ett år tillbaka finns även flera kommuner med på listan över genomförda kundbesök.

I början av 2018 har två besök gjorts i Örebro län, där samtliga kommuner samlat beslutsfattare, verksamhetsföreträdare och it-specialister. Efter att Inera berättat om sitt arbete och sina tjänster har gruppdiskussioner hållits kring vilka behov man ser i kommunerna av stöd från Inera i digitaliseringen av sin verksamhet.

- Det var ett stort intresse för projektet Säker digital kommunikation, som vi driver tillsammans med SKL och flera landsting, regioner, kommuner och myndigheter, säger Anne-Lie Krook som är ny enhetschef för marknadsenheten på Inera. Syftet med det projektet är att man ska kunna skrota faxen, och då finns mycket att vinna till exempel inom socialtjänsten, fortsätter hon.

Andra tjänster som intresserade var 1177 Vårdguiden och e-tjänsterna Journalen och Nationell patientöversikt, där man såg möjligheter att ansluta information både från elevhälsan och kommunal hälso- och sjukvård.

- Om man ser det ur ett invånarperspektiv så är det kanske inte så viktigt vem som är huvudman för en insats, huvudsaken är att information och flöden hänger ihop. Och 1177 Vårdguiden är en fantastisk kanal med miljoner användare som borde kunna användas även i kommunerna, säger Anne-Lie Krook.

Inom Ineras marknadsenhet finns flera kundansvariga som har till uppgift att stödja kundernas beställning av tjänster, användning och nyttohemtagning. De kundansvariga informerar om Ineras utbud och lotsar kunden genom bitvis snåriga regelverk och processer. En viktig uppgift för de kundansvariga är också att arrangera möten och besök hos landsting, regioner och kommuner. Möten kan hållas på operativ eller strategisk nivå och deltagare från Ineras sida kan vara alltifrån specialister till företagsledningen.

- Det är en aha-upplevelse varje gång jag åker ut och träffar företrädare för våra ägare och kunder. Plötsligt förstår man vilken nytta vi gör, men också vilka stora utmaningar som kan finnas, både vid införandet av nya digitala tjänster man framför allt när man ska driva förändringsledning, säger Sofie Zetterström, som är vice vd för Inera och avdelningschef för avdelningen Marknad och kommunikation.

Näst på tur står kommunerna i Värmland och efter det väntar Västernorrland. Och under våren är flera kundmöten inbokade, allt ifrån stora konferenser till mindre informella möten.

Kontakta gärna Inera för att boka ett kundmöte. För kommuner vill vi gärna att ni i så fall samlar er länsvis eller i andra grupperingar, eftersom vi har begränsade möjligheter att besöka alla kommuner. Vi finns på kundansvarig@inera.se.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan