Gå till innehåll

Inera mötte kommuner på MVTe

Mässan Världfärdsteknologi och E-hälsa (MVTe) är en nationell mötesplats för de som arbetar med digitalisering och därmed utveckling av kommunal vård och omsorg. Många deltagare som var på plats i förra veckan arbetar inom kommunal vård och omsorg men även politiker och verksamhetsutvecklare deltog.

MVTe lyfter fram behoven av frågor kring modern teknik i kommunal vård, omsorg och socialtjänst. Det är fokus på effekt, nytta och smarta prioriteringar som gynnar individen inom områden som till exempel äldreomsorg, stöd för personer med funktionsnedsättning, individ och familjeomsorg och hemsjukvård. Inera fanns på plats både för att träffa sina målgrupper, lära och för att tala om den planerade inriktningen för Ineras stöd till digitalisering av kommunal verksamhet.

Kommunerna kan ta del av Ineras kompetensområden


Sofie Zetterström är vice vd på Inera och avdelningschef på avdelning för Kommunal digitalisering och talade på ett av seminarierna om hur Inera kan stödja inom digitalisering. Inera har utarbetat en inriktning för stöd till digitalisering i kommunerna för de närmaste fem åren. Syftet är att stärka kommunernas beställarkompetens genom utveckling av nationell infrastruktur och sammanställningar av gemensamma krav och standarder, men även att erbjuda 1177 Vårdguiden som kanal för socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård.

Sofie framhåller att Inera framförallt är en samverkansplattform och att landets kommuner som relativt nyblivna ägare kommer att kunna dra nytta av både kompetens och den nationella infrastrukturen som redan har utvecklats för regionerna under lång tid. Med gemensam arkitektur och standarder sätts tydligare spelregler och kommunerna får bättre förutsättningar för att blir tydligare beställare av nya tjänster och lösningar, antingen på egen hand eller om de går via SKL Kommentus som kan göra ramavtalsupphandlingar. Därmed gynnas även marknadskrafterna och utveckling av nya digitala lösningar blir tillgängliga för fler när inlåsningseffekter och beroenden till enskilda leverantörer undviks.

I ett annat seminarium lyftes socialtjänstens behov med frågeställningen "Varför måste vi satsa på de grundläggande förutsättningarna för digitalisering i socialtjänsten?" Karin Bengtsson har specialistkompetens inom området och arbetar också på Ineras avdelning för Kommunal digitalisering:

- För att kunna digitalisera socialtjänsten behöver grundläggande förutsättningar finnas på plats, bland annat för identitet och åtkomst, digital katalog med kontaktuppgifter och informationsöverföring. Infrastrukturen behöver nationella eller till och med globala lösningar. Det är inte en uppgift som var och en kan lösa utan vi behöver samarbeta och Inera som bolag kan stödja tillsammans med aktiva kommuner som behöver förbereda sig både för implementering och för användande. Kedjan blir inte starkare än den svagaste länken, konstaterar Karin.    

Digitaliseringen kan stärka individen men kräver ett offentligt åtagande

När mässan öppnades framhöll Maja Fjaestad, statssekreterare hos socialminister Lena Hallengren, att det behövs ett större offentligt åtagande för it system inte bara vad gäller bredband utan även när det kommer till standarder och behörigheter. Det handlar om att värna om integriteten och att använda tekniken rätt för att skydda vår identitet och inte minst för att främja lika förutsättningar över landet. Lagstiftningen behöver hänga med.

Maja pekade också ut några trender som att vi med hjälp av digitaliseringen går mot ökad självservice, platsoberoende med hjälp av teknik, skalbarhet och gränslöshet. Det pågår en maktförskjutning från vårdpersonal till brukare och vårdtagare. Den sistnämnda gruppen kan lättare påverka sin situation när de får alltmer egenmakt genom lättare tillgång till kunskap och teknik.

Även Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa på SKR, talade inledningsvis om kraften i förnyelsen som uppstår när vi på alla nivåer och i alla organisationer omprövar invanda beteenden och arbetssätt:

- Det blir tydligt att den största transformationen inte är digital utan analog. Det är inte de nya idéerna och lösningarna som är svåra att ta till sig, det är de gamla som är svåra att släppa, konstaterade Patrik. 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan