Gå till innehåll

Hur når vi tredubblad användning av Stöd och behandling?

Alla regioner har skrivit på målet att nå tredubblad användning av Stöd och behandling via 1177 Vårdguidens e-tjänster under 2019. Det arbetas intensivt i tjänsten, genom nätverken och med nationella ramverk som stöd. Men vem har en plan?

-        Har ni en plan? Frågar Björn Olars medlemmarna i nätverksgruppen för Stöd och behandling. Vi i Dalarna kommer ha det mycket svårt att nå det, för vi har inte någon designer som utvecklar program, och behandlingarna vi har idag är begränsade till en typ av besvär.

Diskussionen väcks hur vi ska kunna nå målet nästa år. Vi måste börja ta fram egna program och inte bara tänka psykiatri och psykisk ohälsa utan även somatiska besvär, menar Björn Olars.

Björn Olars och Anneli Uusitalo bad medlemmarna på nätverksträffen för Stöd och behandling 23-24 oktober att ange i hur hög grad de har en designer som kan arbeta med att utforma program. Ingen region har någon på 100%, en har en designer på 50% och flera regioner har en designer på 20%. Vi förstår alla att det är svårt att utveckla fler program med den resurssättningen.

-        Det kanske är tid att påminna ledningen om målet att tredubbla användningen? säger Anneli Uusitalo.

Stöd för utveckling av program

Nätverket för designers leds nu av Björn Olars (Region Dalarna) och Anneli Uusitalo (Region Jönköpings län). I nätverket stöttas de som arbetar med att ta fram program genom dialog och erfarenhetsutbyte i sobcasts (interaktiva Skypemöten), projektplatsen och fysiska träffar. En Designguide samlar riktlinjer och råd att hållas sig till.

-        Ett mål är att ni ska våga börja trycka på knapparna i Designverktyget. Pröva och våga göra fel, säger Björn Olars.

-        Och att vi, samtliga regioner, tar höjd för att arbeta med varandra. Fortsätter Anneli.

Varje sobcast har ett tema och är ett forum för diskussion och inspiration från hela landet. Ett tema framöver är hur man göra innehållet tillgängligt enligt nya standards. Hur använder man designguiden, är ett annat. Alla sobcasts går att se även i efterhand.

Antal startade stöd- och behandlingsprogram årsvis 2016-2019 Ett diagram över antal startade program 2016 till 2019

 

Antalet pågående program ökar stadigt, men det går för långsamt, menar Anneli. Målen är högt satta för att nå tredubblad användning under 2019. Och vi måste öka användningen för att möta hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan