Gå till innehåll

HSA-schema version 4.13

Den 11 april fastställde HSA Policygrupp version 4.13 av HSA-schemat. Ändringarna införs i produktion den 3 september. Som vid alla schemaändringar finns saker att göra för både anslutna producenter (informationsägande organisationer) och anslutna konsumenter (tjänster).

Schemaversion 4.13 innehåller bland annat följande förändringar:

  • Attributet ”gruppförskrivarkod” görs om till ett kodverk.
  • Klartexter till ett antal attribut kommer inte längre att lagras på objekten i HSA. Istället hämtas de direkt från kodverken, vilket kommer att ge mindre arbete vid kommande schemaändringar.
  • Vi inför stöd för ”unikt id för apotek”, som behövs för att apotekspersonal ska få åtkomst till eHälsomyndighetens tjänster via Sambi.
  • Ett nytt attribut ”inre vägbeskrivning” införs. Samtidigt ändras den svenska benämningen på det befintliga attributet ”vägbeskrivning” till ”yttre vägbeskrivning”.
  • Attributet ”minicall” tas bort.

Se fullständig information om innehåll och implementeringsplan i dokumentet ”Beskrivning av HSA-schemaversion 4.13” på www.inera.se/hsa/dokument. Nytt för denna schemaändring är att vi för varje ändring har lagt in en beskrivning hur ändringen påverkar våra anslutna organisationer:

  • Producenter med förenklad anslutning (som bara jobbar i HSA Admin)
  • Producenter med fullständig anslutning (som synkar från lokal katalog)
  • Konsumenter med förenklad anslutning (tjänster som bara hämtar publik enhetsinformation via fil)
  • Konsumenter med fullständig anslutning (tjänster som hämtar olika typ av information via tjänstekontrakt, WebService och/eller FileService)

Anslutna producenter har tre månader på sig att anpassa sig till det nya HSA-schemat och ska vara klara med detta till 2019-12-03.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan