Gå till innehåll

HSA-schema version 4.12

Den 24 oktober fastställde HSA Policygrupp version 4.12 av HSA-schemat. Ändringarna införs i produktion den 5 mars 2019. Som vid alla schemaändringar finns saker att göra, både för anslutna producenter (informationsägande organisationer) och anslutna konsumenter (tjänster).

Som vid alla schemaändringar finns saker att göra, både för anslutna producenter (informationsägande organisationer) och anslutna konsumenter (tjänster).

Schemaversionerna innehåller bland annat följande förändringar:

  • Tillägg av attributet ”arkiveringstid för personobjekt” som hanteras av HSA Förvaltning, hämtas från organisationens HPT Producent och används för att hjälpa organisationer med förenklad anslutning att rensa personer ur Limbo.
  • Förändringar i tre kodverk (”verksamhetkod”, ”legitimerad yrkesgrupp” och ”utökad yrkeskod”).
  • Borttag av tre objektklasser som inte längre används (CRLDistributionPoint, pkiUser och pkiCA).
  • Förtydligande av att vissa attribut inte ska anges i de fall en enhet har angetts som ”distansenhet” eller att vårdgivare och vårdenheter som antingen arkiverats eller markerats som felaktigt angivna inte får tas bort förrän tidigast fem år efter att arkiveringen/markeringen gjorts.

Se fullständig information om innehåll och implementeringsplan i dokumentet ”Beskrivning av HSA-schemaversion 4.12” på www.inera.se/hsa/dokument.

Organisationer med förenklad anslutning

Schemaändringen innebär att en del förändringar behöver göras även hos de anslutna producerande organisationerna. För organisationer med förenklad anslutning räcker det att

  • kontrollera om organisationen använt någon av de verksamhetskoder som förändrats och i så fall koda om de aktuella enheterna
  • titta igenom övriga ändringar för att se om de påverkar era lokala rutiner

Organisationer med fullständig anslutning

För organisationer med fullständig anslutning kan även ändringar av synkfunktionalitet, lokalt administrationsgränssnitt och lokal katalog (inklusive lokalt förvaltade kodverk) behöva göras. Särskilt värt att notera är

  • borttag av objektklasser som inte längre används – glöm inte att rensa i HSA samtidigt som ni tar bort dem ur den lokala katalogen eller ställer om synken till att ignorera dessa 

Anslutna producenter har tre månader på sig att anpassa sig till det nya HSA-schemat och ska vara klara med detta till 2019-06-05.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan