Gå till innehåll

Hjälpmedelstjänsten 2.0 – statusrapport för ny plattform

Utvecklingsarbetet i projektet går in på upploppet. Nu finns en tidplan för överflyttning av information till den nya plattformen och en tidpunkt för öppning av det nya systemet.

Det börjar närma sig överflyttning till den nya plattformen, och projektet arbetar nu för fullt med allt som ska färdigställas och testas så att det ska fungera bra för alla användare.

Vi har nu slagit fast tidplan för omläggningen och bestämt tidpunkt för öppning av det nya systemet. Vi arbetar också med att ta fram en introduktion till den nya plattformen för användarna. Läs mer om det nedan!

Längre ner finns också teknisk information om hur man når Hjälpmedelstjänstens nya plattform och var sjukvårdshuvudmän kan hämta sina exportfiler.

Full fart mot den nya plattformen!

Flyttstädning, ny uppdatering!

Vi har nu uppdaterat flyttstädningsinstruktionen med ytterligare information, hämta den här.

Tidtabell för omläggning

Innan den nya plattformen tas i drift behöver vi flytta över all information som finns i det befintliga systemet. Det arbetet kallar vi för "omläggning". Omläggningen går till på följande sätt:

  • Stopp för uppdatering i det nuvarande systemet
  • Kopiera ut all information som ska flyttas
  • Läs in informationen i det nya systemet och verifiera att det har gått bra
  • Öppna det nya systemet för arbete.

Under omläggningsperioden går det bra att fortsätta läsa information i det befintliga systemet, men eventuella uppdateringar kommer att gå förlorade när man sedan börjar arbeta i det nya systemet.

Stopp för uppdatering av användarinformation i befintligt system: 29 oktober 2018

Stopp för uppdatering av all annan information i befintligt system: 5 november 2018

Start för arbete i den nya plattformen, senast: 19 november 2018

Perioden är vald för att datumet då arbete kan börja ske i den nya plattformen inte ska vara i närheten av ett månadsskifte, och vi hoppas att ett uppdateringsstopp på upp till två veckor inte ställer till allt för mycket besvär för era verksamheter!

Introduktion till den nya plattformen

Innan den nya plattformen tas i bruk kommer en introduktion för användare att finnas tillgänglig. Vi kommer att återkomma med hur man når den och hur den kommer att se ut!

Inloggning i den nya plattformen

Den första dagen den nya plattformen tas i bruk kommer alla användare få ett mejl med en länk till det nya systemet och sidan för att byta lösenord.

När användare har klickat på länken och satt upp ett nytt lösenord så är det sedan fritt fram att börja använda tjänsten!

Den nya plattformen för Hjälpmedelstjänsten nås sedan via www.hjalpmedelstjansten.se

Exportfiler till sjukvårdshuvudmän

De sjukvårdshuvudmän som hämtar exportfiler från Hjälpmedelstjänsten kommer behöva byta plats att hämta dessa från. Den tidigare platsen ("produktkatalogen-ftp.visuera.com") kommer inte längre att användas. När filerna väl är hämtade kommer inläsning i verksamhetssystemen ske som idag utan att det behöver göras några ändringar.

Den exportfilshantering som används idag har en låg säkerhetsnivå, och det finns risk för att obehöriga kan komma åt informationen. Vi har för avsikt att höja säkerhetsnivån, för att göra det betydligt svårare för utomstående att komma åt pris- och avtalsinformation. Det gör vi genom att erbjuda en säkrare lösning, "secure FTP, kallas även SFTP". Samtidigt är vi också medvetna om att det behövs god framförhållning vid tekniska förändringar som påverkar många parter. För de sjukvårdshuvudmän som inte hinner byta till den säkrare lösningen innan den nya Hjälpmedelstjänsten startas upp kommer vi därför erbjuda möjligheten att fortsätta använda samma tekniska lösning som finns idag, "standard FTP", under en övergångsperiod.

Den mindre säkra lösningen, "standard FTP", kommer att vara tillgänglig till 31 mars 2019. Därefter förväntas alla sjukvårdshuvudmän ha flyttat sin filhämtning till "SFTP".

Standard FTP kommer att nås på "ftp.hjalpmedelstjansten.se" och den säkrare SFTP nås på "sftp.hjalpmedelstjansten.se".

De nya hämtningsplatserna kommer att vara tillgängliga en månad innan den nya plattformen tas i bruk, med testfiler som kan hämtas för att säkerställa hämtningsfunktionen. Nya lösenord kommer att distribueras till tekniskt ansvariga innan dess.

Flytt av information

Vi arbetar sedan ett tag tillbaka med funktioner för att läsa in information från den befintliga plattformen till den nya. Vi arbetar också med frågor om hur vi säkerställer kvaliteten hos den information som flyttas över.

Efter att all information har flyttats över kommer vi att publicera de avvikelser vi har hittat vid inläsningen till det nya systemet. Det kan till exempel gälla produktinformation som är i behov av komplettering. Vi återkommer med hur dessa uppgifter kommer att publiceras när vi närmar oss omläggningstidpunkten.

Sedan tidigare gäller att vi planerar att flytta med följande information till den nya plattformen:

  • Organisationer och användare: samtliga aktiva leverantörer och sjukvårdshuvudmäns organisationer och användare flyttas. Alla användare kommer dock behöva sätta ett nytt lösenord för inloggning, dessa går inte att flytta.
  • Produkter och artiklar: Samtliga produkter som går att handla, och de produkter som har blivit utgångna inom de senaste fem åren.
  • Avtal och prislistor: Alla aktiva avtal och prislistor samt de avtal och prislistor som har varit aktiva de senaste 18 månaderna. Alla aktiva Generella Prislistor.
  • Utbud: alla aktiva utbud.

Följande information kommer inte flyttas med:

Leverantörer och produkter från dessa där man inte längre har ett giltigt avtal med Inera.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan