Gå till innehåll

Status för Hjälpmedelstjänstens nya tekniska plattform

En reviderad projektplanering för Hjälpmedelstjänstens projekt för ny teknisk plattform, Hjälpmedelstjänsten 2.0, har nu tagits fram. Ny startdag är satt till måndag 28 januari 2019. Vi kommer att följa tidigare beslutat och kommunicerat omläggningsschema. Det betyder att det är stopp för uppdateringar i nuvarande system från och med måndag 14 januari. Det innebär att priser måste godkännas senast 11 januari för att berörda hjälpmedelsartiklar ska komma med till den nya plattformen.

Status på arbetet med att flytta information från nuvarande plattform

Det finns ungefär 475 000 produkter och artiklar i nuvarande Hjälpmedelstjänst, som vi försöker flytta till den nya plattformen. Just nu har vi lyckats flytta ungefär 465 000 produkter och artiklar till Hjälpmedelstjänsten 2.0

De 10 000 produkter och artiklar som inte migreras har brister i informationsinnehållet som omöjliggör överföring till det nya systemet. De vanligaste bristerna är: 

 • Produkten/artikeln ligger inte i en ISO-9999-kategori
 • Artiklar har kopplingar till,eller baseras på, produkt som inte ligger i en ISO-9999-kategori
 • Produkt finns hos en leverantör och artiklarna finns hos en annan leverantör
 • Produkt eller artikel saknar Typ

Notera att då artiklar inte kan flyttas så leder detta till följdfel. En utebliven artikel betyder:

 • Artikeln syns inte på Generell Prislista
 • Artikeln syns inte på något Inköpsavtal
 • Artikeln syns inte i något Utbud

Bland de 450 000 produkter och artiklar som har flyttas till testmiljö har vi gjort några mindre modifikationer i informationen för ett antal av dem, för att passa det regelverk som man har kommit överens om ska gälla för den nya plattformen.

Mest märkbart är informationen om minsta beställningsbara kvantitet, som är ett obligatoriskt fält i nya Hjälpmedelstjänsten. Den informationen saknas på c:a 22 000 artiklar. Vi har satt den siffran till 1 på dessa artiklar så att de kommer med i informationsöverföringen. När vi väl startar användningen av den nya plattformen är det fritt fram att ändra detta värde till det ni vill ha.

Självklart går det bra att ändra den här siffran redan innan överföringen, bara det görs senast 11 januari!

För en mer utförlig lista över krav på produkter och artiklar - tidigare benämnda "mallprodukter och mallbaserade produkter" - hänvisar vi till instruktionen nedan, som innehåller en uppdaterad städinstruktion.

Leverantörers verifiering av överflyttad information

Vi har några leverantörer som inom kort kommer att logga in i den nya tjänsten och verifiera sina produkter och artiklar i ett första steg. När detta är gjort (och eventuella fel är rättade) vill vi gärna erbjuda flera leverantörer möjligheten att verifiera sin information. 

Den leverantör som är intresserad får gärna skicka en intresseanmälan till niklas.franzel@inera.se (blir det många som hör av sig samtidigt har vi tyvärr inte möjlighet att hjälpa alla, vi hoppas på förståelse för det). 

Spara information från befintlig plattform

Den information som flyttas till Hjälpmedelstjänsten 2.0 framgår av nedanstående lista. Den som är intresserad av annan eller äldre information måste själv hämta hem den från den nuvarande tjänsten. Efter 11 februari kommer den nuvarande plattformen inte längre att vara tillgänglig.

Följande information planerar vi att flytta med till den nya plattformen:

 • Organisationer och användare: Samtliga aktiva leverantörer och sjukvårdshuvudmäns organisationer och användare flyttas. Alla användare kommer dock att behöva sätta ett nytt lösenord för inloggning, dessa går inte att flytta. Hur detta ska gå till återkommer vi om så småningom.
 • Produkter och artiklar: Samtliga produkter som är aktiva, och de produkter som har varit aktiva de senaste fem åren.
 • Avtal och prislistor: Alla aktiva avtal och prislistor samt de avtal och prislistor som har varit aktiva de senaste 18 månaderna. Alla aktiva Generella Prislistor.
  Notera!: endast godkända priser kommer att migreras.
 • Utbud: Alla aktiva utbud.

Följande information kommer inte att flyttas med:

 • Leverantörer, och produkter från dessa, där man inte längre har ett giltigt avtal med Inera.
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan