Gå till innehåll

Hjälplinjen avvecklas hos Inera

Som en följd av regionernas prioriteringar kring vilka tjänster Inera ska förvalta, har beslut fattats att stänga Hjälplinjen. Tjänsten har sedan 2002 erbjudit psykologiskt samtalsstöd via telefon till människor i kris. Inera har på uppdrag av regionerna förvaltat Hjälplinjen och vid årsskiftet kommer tjänsten att avvecklas.

Avsikten är att integrera stödinsatserna i regionernas reguljära vård. I och med att regionerna tar över vårdgivaransvaret finns förutsättningar för bättre patientsäkerhet, kvalitet, dokumentation och uppföljning.

Hjälplinjen kommer fungera som vanligt fram till som längst 31 december och man tar emot samtal varje dag 13:00-22:00.  När Hjälplinjen har stängt kommer de som ringer få information om att tjänsten har upphört och hänvisas till att kontakta hälso- och sjukvården i sin region.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan