Gå till innehåll

Från prat till verkstad vid Ineras AI-konferens

Föreläsarna vid Ineras konferens AI och automatisering i framtidens vård – när blir 1177 en robot, presenterade en lägesbild, visioner för vägen framåt och hur man praktiskt använder och testar AI och automatisering idag.

Göran Lindsjö, AI-rådgivare i Sverige och USA, inledde dagen med att understryka att man inte bara behöver jobba med att automatisera rutinärenden, utan man kan använda AI för att beskriva arbetsuppgifter och processer som är komplexa. Och han menade att Sverige tyvärr inte kommit så långt internationellt sett i detta.

Stefan Olowsson, IT-chef, Försäkringskassan delade med sig av erfarenheterna från när de utvecklade AI lösningar med målet att minska administrationen, automatisera kundtjänsten och bereda tid för handläggarna att ta hand om det som är.

Johanna Bergman, projektledare för PreSISe, har påbörjat ett projekt där man ska ta hjälp av AI vid identifiering av sepsisrisk i ambulansen. Sepsis är ett allvarligt tillstånd, som förr kallades för blodförgiftning, med diffusa symtom. Tidig identifiering är livsavgörande så ett AI baserat, prehospitalt beslutsstöd skulle göra stor skillnad.

Sara Meunier, vice vd, och Kim Nordlander, programledare hos Inera är i startgroparna till ett arbete med att förverkliga en ny målbild för 1177 Vårdguiden där AI och automatisering kommer att spela en viktig roll för att skapa självservice för invånare som behöver sjukvårdsrådgivning. Inera kommer också att ta fram en utvecklad infrastruktur så att dokumentation alltid kan följa patienten oavsett hur man navigerar mellan digitala och fysiska vårdgivare. Det är ett stort samverkansarbete som involverar alla aktörer inom hälso- och sjukvården underströk de i sin presentation.

Vilka är utmaningarna, var en frågorna som panelen fick besvara och man var överens om att vi behöver höja kompetensen men även våga pröva sig fram och det är viktigt att ingen ”låser” in sin information utan lösningar behöver bygga på att man kan dela den.

Åsa Zetterberg, regeringens CDO samt chef för digitalisering på SKL, avslutade dagen med att poängtera:  era röster är viktiga där ni befinner er, att ni ställer krav och pekar på förväntningar framåt. Fortsätt mobilisera och tryck på för det behöver ske mer saker nationellt. Vi behöver involvera många och lyfta mer av nyttorna - även de som känner sig osäkra kring AI, automatisering eller digitalisering, behöver vara med på förändringsresan.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan