Gå till innehåll

Förstudien för anslutning till Nationella tjänsteplattformen är giltig ett år

Efter att en förstudie till Nationella tjänsteplattformen granskats och godkänts kommer den att vara giltig i ett år efter det datum den godkändes. Om inte anslutningen av tjänsten - som förstudien avser - påbörjas inom denna tid, kommer en ny förstudie att behöva skickas in.

Den senaste förstudiemallen hämtar du alltid från Ineras webbplats, och förstudien ska du alltid skicka in via formuläret Dokument för granskning.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan